Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykopaliska archeologiczne

Położenie geograficzne terenu dzisiejszej Malni, zwłaszcza bliskość Odry oraz duże skupiska leśne znajdujące się na wzgórzach wokół Odry, sprawiły, że w ciągu setek lat osiedlały się tu różne ludy i plemiona. Potwierdzają to liczne badania archeologiczne prowadzone na ich terenie od lat 20. XX w. W Archiwum Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków zarejestrowano na terenie Malni piętnaście stanowisk archeologicznych. Warto zwrócić uwagę na odkryte na wzgórzach między Malnią i Chorulą potężne ciałopalne cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich. Te, spośród zachowanych znalezisk, które się zachowały, mieszczą się głównie w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.


wykopal1.jpeg


wykopal.jpeg
 

Odnaleziono tam ślady osad mezolitycznych, neolitycznych oraz epoki brązu. Odkryto także ceramikę pochodzącą z późnego średniowiecza.

wykopal2.jpeg

Opracowano na podstawie książki

„U źródeł własnej tożsamości” ks. profesora Zygfryda Glaesera.

Wersja XML