Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prelekcja firmy ZPUE

W siedzibie Oddziałowej Dyspozycji Ruchu w Opolu TAURON Dystrybucji odbył się cykl spotkań w dniach od 18 do 20 października 2017. W trzech terminach w sali konferencyjne na prelekcję przygotowaną przez firmę ZPUE na temat „Rozwiązania techniczne ZPUE w energetyce zawodowej”. Tematyką spotkań było:

 1. Ogólna prezentacja oraz film obrazujący potencjał Grupy Elektroenergetycznej ZPUE – kierunki jej rozwoju
  2. Prezentacje techniczne:
  1) Rozdzielnice nN i SN ogólna charakterystyka produktów
  2) Kontenerowe stacje transformatorowe ( budowa eksploatacja, zasady doboru, przepisy)  
  3) Rozwiązania techniczne stosowane w sieciach napowietrznych, rodzaje aparatury łączeniowej
  4)  Stacje słupowe i rozdzielnice typu RS-W

 

 

Szkolenie poprowadzili: Adrian Kotowicz, Grzegorz Majka. W spotkaniu wzięło udział 39 pracowników.

Wersja XML