Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim - 26.09.2017

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI KAMIEŃ ŚLĄSKI,
ŻE W DNIU 26.09.2017r. (WTOREK)
O GODZINIE 18.00
  (II TERMIN ZEBRANIA- GODZ. 18.30)

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE W SALI DFK W KAMIENIU ŚLĄSKI

Porządek zebrania:

 1. Powitanie uczestników zebrania.
 2. Wybór prowadzącego zebrania i protokolanta.
 3. Stwierdzenie ważności zebrania.
 4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
 5. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania.
 6. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.
 7. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.
 8. Dyskusja.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
 10. Uchwalenie wniosków do ujęcia w budżecie Gminy Gogolin na 2018r.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

                          Sołtys Wsi Kamień Śląski Bronisława Sleziona                                                                      

Wersja XML