Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Żniwniok 2017

10 września 2017 r., tym razem w sołectwie Malnia, odbyły się tradycyjne Dożynki Gminne 2017. Nie zabrakło barwnych wozów korowodowych, scenek rodzajowych, ciekawych wozów , koron i wieńców dożynkowych, a także prezentacji płodów rolnych. W korowodzie udział wzięli także uczestnicy konkursu „Kwitnąca gmina Gogolin”.

Wyniki:

W kategorii „koron żniwnych”:

I miejsce z wyróżnieniem: korona mieszana – dzielnica Gogolin – Karłubiec, korona ziarnkowa – sołectwo Odrowąż (nagrody po 700 zł).

I miejsce: korona ziarnkowa – sołectwo Kamień Śląski, korona kłosowa – dzielnica Gogolin – Strzebniów, korona mieszana – sołectwo Dąbrówka, sołectwo Malnia, sołectwo Zakrzów, sołectwo Górażdże (nagrody po 500 zł).

II miejsce: korona mieszana – sołectwo Kamionek, sołectwo Obrowiec (nagrody po 300 zł).  

Brak opisu obrazka

W kategorii „wozy korowodowe”:

I miejsce z wyróżnieniem za pomysłowość w wozach tematycznych – dzielnica Gogolin – Karłubiec (nagroda 400 zł).

I miejsce: sołectwo Zakrzów, sołectwo Dąbrówka, sołectwo Kamionek (nagrody po 300 zł).

II miejsce: sołectwo Chorula, sołectwo Kamień Śląski, sołectwo Malnia, dzielnica Gogolin – Strzebniów (nagrody po 200 zł).

W kategorii „wystawa płodów”:

I miejsce: sołectwo Chorula, sołectwo Obrowiec, sołectwo Malnia, sołectwo Zakrzów, sołectwo Dąbrówka, dzielnica Gogolin – Karłubiec
(nagrody po 200 zł).

II miejsce: sołectwo Kamień Śląski, sołectwo Kamionek, sołectwo Górażdże, dzielnica Gogolin – Strzebniów (nagrody po 150 zł).

III miejsce: sołectwo Odrowąż (nagroda 100 zł).

 

 

Zdjęcia: Urząd Miejski w Gogolinie
 
 

Serdecznie dziękuję osobom zaangażowanym w przygotowanie,
a tym samym zdobycie I-go miejsca w konkursie koron dożynkowych - w kategorii korona ziarnkowa.
Wszystkim pozostałym mieszkańcom i Radzie Soleckiej, którzy również przyczynili się do kreatywnego przygotowania
wozów korowodowych bardzo dziękuję - Bronisława Sleziona, sołtys Kamienia Śl.

 

 

Zdjęcia: własne
Wersja XML