Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Polsko-czeskie spotkanie pszczelarzy

W dniach 01-02 czerwca br. odbyło się w Jablunkovie i Mostach u Jablunkova spotkanie pszczelarzy z terenu Powiatu Krapkowickiego i Frýdek-Místek w Republice Czeskiej.

W spotkaniu uczestniczyli również starostowie Jablunkova, Piska i Mostów u Jablunkova oraz osoby zaangażowane w realizację projektu „Miód impreza” realizowanego przez Gminę Gogolin i miasto Jablunkov, w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Pradziad. Głównym celem projektu jest wzrost powiązań transgranicznych pomiędzy środowiskami pszczelarskimi i mieszkańcami naszych regionów.

Brak opisu obrazka

Podczas wizyty zebrani omawiali szczegóły realizacji pierwszego międzynarodowego polsko-czeskiego, spotkania przy i wokół miodu oraz wytworów około pszczelarskich, które odbędzie się podczas obchodów Gminnego Święta Plonów w miesiącu wrześniu 2012r. Wizyta była także okazją do zapoznania się z gospodarką pszczelarską na terenie Republiki Czeskiej i służyła wymianie doświadczeń pomiędzy naszymi pszczelarzami.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML