Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa nawierzchnia ul. Spokojnej w Górażdżach

Mieszkańcy Górażdży już mogą korzystać z nowej nawierzchni bitumicznej na ulicy Spokojnej. Zakończono właśnie drugi etap remontu tej drogi.

Burmistrz Joachim Wojtala nie kryje zadowolenia z kończącej się właśnie inwestycji – „Wraz z Przedsiębiorstwem Lasy Państwowe udało się nam uporządkować sprawy własnościowe związane z przebiegiem drogi dojazdowej do cmentarza. Przy okazji zagwarantowaliśmy dojazd do nowych posesji, które w ostatnim czasie zostały wybudowane w tej części miejscowości” – mówi burmistrz. Istniejąca dotychczas droga została sfrezowana, wygospodarowano także miejsce dla postoju samochodów. Wyprofilowany nowy ciąg komunikacyjny otrzymał nową nakładkę bitumiczną. Obecnie firma budowlana, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, zajmuje się profilowaniem i korytowaniem gruntu pod drogę przebiegająca wzdłuż lasu, od ulicy Kamiennej w kierunku cmentarza.

Brak opisu obrazka

Wersja XML