Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poznawali dobre praktyki

Dziesięcioosobowa delegacja z Gminy Sianów (województwo zachodniopomorskie, powiat koszaliński), z wiceburmistrzem Marcinem Posmykiem na czele, odwiedziła w piątek 12 maja Gminę Gogolin. Celem wizyty studyjnej, w której uczestniczyli członkowie zespołu ds. rewitalizacji Gminy Sianów: kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz referatów, radni i sołtysi, było poznanie dobrych praktyk Gminy Gogolin w zakresie rewitalizacji miasta i odnowy wsi.

W pierwszej kolejności Gminny Koordynator Odnowy Wsi zaprezentował zmiany, jakie zaszły w trakcie ostatnich dwóch dekad w sołectwie Kamień Śląski. Ta wieś jest najlepszym przykładem na prężne działanie Programu Odnowa Wsi w Gminie Gogolin. W ostatnim dwudziestoleciu wdrażania tego programu, Kamień Śląski stał się wsią o dużym potencjale turystycznym, a złożyło się na to m.in. wzrost liczby miejsc noclegowych, aktywność mieszkańców i zagospodarowanie centrum wsi.

Najważniejszym punktem wizyty studyjnej było jednak zaprezentowanie dokonań gminy w zakresie rewitalizacji miasta Gogolina. Naczelnik Wydziału Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji przedstawił inwestycje, które w ostatnim 10 – leciu w znaczny sposób zmieniły centrum miasta. Delegacja miała okazję zobaczyć m.in. zrewitalizowane piece wapiennicze Dombrovsky’ego, Plac Benedyktyński oraz podmioty gospodarcze, które zdecydowały się na prowadzenie działalności, właśnie w sąsiedztwie zrewitalizowanej, poprzemysłowej części Gogolina. Naczelnik WMFI szczegółowo omówił również funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym gimnazjum i liceum, dla których organem prowadzącym jest gmina Gogolin. W trakcie wizyty nie można było pominąć obecnie trwających, niezwykle ważnych dla funkcjonowania i rozwoju Gogolina, inwestycji: budowy Centrum Przesiadkowego, nowego układu komunikacyjnego oraz powstającego Ogrodu Miejskiego. W związku z tym, że wśród gości z gminy Sianów znalazł się również kierownik tamtejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, omówione zostały także działania gminy Gogolin w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz wykluczonymi społecznie.

Gmina Sianów stoi właśnie przed wyzwaniem rewitalizacji, stąd też chęć poznania dobrych praktyk w tym zakresie oraz wymiany doświadczeń. Wiceburmistrz Marcin Posmyk już zapowiedział, że to nie ostatnia wizyta gminy Sianów w Gogolinie, a osoby odpowiedzialne za rewitalizację będą chętnie czerpały z wiedzy i doświadczeń samorządu Gminy Gogolin.

 

 

 

Wersja XML