Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Finaliści Konkursu Ministra Edukacji Narodowej

Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie otrzymało tytuł "Przedszkola dobrze przygotowującego do szkoły" a Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Gogolinie tytuł "Szkoły przyjaznej dla sześciolatka". Inicjatorem konkursu jest Minister Edukacji Narodowej.

W dniu 29 maja 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu odbyła się uroczystość podsumowująca wojewódzki etap konkursu „Mam 6 lat”. Celem konkursu jest upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców umożliwiających przyjazną adaptację dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej oraz wsparcie współpracy między radami. Organizatorem i gospodarzem gali w Opolu była Halina Bilik – Opolski Kurator Oświaty. Uroczystość uświetnili swoją obecnością znamienici goście – Anna Dakowicz - Nawrocka – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Nauczania i Podręczników w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Rajmund Miller – Poseł na Sejm RP, Krzysztof Grzęda – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego. Kurator podziękowała osobom zaangażowanym w program działań związanych z obniżeniem wieku szkolnego, zwróciła również uwagę na to, że moment przejścia z przedszkola do szkoły jest bardzo ważną chwilą w życiu całej rodziny – zwłaszcza dla sześciolatka, dlatego powinno się zadbać o właściwą adaptację dziecka w szkole. Podczas uroczystości w Opolu Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie otrzymało nagrodę - teatrzyk kukiełkowy i zestaw pacynek.

Na konkurs „Mam 6 lat” wpłynęło 13 projektów, wśród nich projekt z Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie. Kapituła najwyżej oceniła sprawozdania rad rodziców i prace dokumentujące podjęte działania trzech szkół podstawowych i trzech przedszkoli - m.in. z Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie, którego przedstawiciele reprezentowali w dniu 4 czerwca 2012 r. województwo opolskie w ogólnopolskim finale konkursu w Warszawie, Finałowa gala konkursu z udziałem Ministra Edukacji Narodowej odbyła się w Galerii Porczyńskich. Podczas uroczystości przedstawicielka Rady Rodziców PP nr 3 w Gogolinie pani Małgorzata Kałuża oraz dyrektor placówki pani Katarzyna Figiela, z rąk ministra odebrały gratulacje i dyplom finalisty.

Brak opisu obrazka

Wersja XML