Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundacja "Aktywni w regionie" przyznała dotacje

Brak opisu obrazka

W związku zakończeniem I edycji programu grantowego „Fundacji Aktywni w regionie” powołanej przez Grupę Górażdże, pragniemy w imieniu beneficjentów złożyć serdeczne podziękowania Panu Prezesowi Górażdże Cement SA Andrzejowi Balcerkowi oraz Pani Prezes Fundacji Urszuli Proszowskiej za przyznanie wsparcia finansowego umożliwiającego realizację zgłoszonych projektów. Jest to wielki zaszczyt, że razem z Grupą Górażdże możemy „grać dla Polski” i wygrywać cenne wsparcie dla rodzących się lokalnych inicjatyw. Już dziś wygraliśmy bardzo wiele dla mieszkańców Gminy Gogolin.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej                         Burmistrz Gogolina

w Gogolinie   

  Franciszek Holeczek                                  Joachim Wojtala

 

***********************************************

 

Dotacje Fundacji Grupy Górażdże „Aktywni w regionie”

przyznane wnioskodawcom z terenu Gminy Gogolin

 

 1. „Dokąd idziesz Karolinko?” – Gmina Gogolin - 60 000 zł,
 2. „Centrum Aktywizacji i Wsparcia Fizycznego dla Dzieci, Młodzieży i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych oraz Osób w wieku 50+ przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie - GOZ w Gogolinie – 49 500 zł,
 3. „Szkolenie oraz udział w turniejach piłki nożnej dzieci w wieku 7 -13 lat” - UKS Gogolin – 15 400 zł,
 4. „Uruchomienie Centrum Kulturalno – Sportowego Wsi Malnia” - Stowarzyszenie Ziemia Malińska - 12 000 zł,
 5. „Organizacja szkoleń sportowych w dziedzinie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych drużyn młodzieżowych i seniorskich” - KS Magnum Chorula - 8000 zł,
 6. „Dalsze, wieloletnie propagowanie piłki nożnej w sołectwie Górażdże” Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Górażdże – 6000 zł,
 7. „Ocalić od zapomnienia – nasza galeria pamięci” - Stowarzyszenie Nasz Karłubiec - 5000 zł,
 8. „Rok obrzędowy Gminy Gogolin – tradycje i zwyczaje wielkanocne” - Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie – 5000 zł,
 9. „Instruktaż obsługi komputera dla seniorów” - Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie – 5000 zł,
 10.  „Bieg ku igrzyskom (rozwój kariery sportowej Radosława Kłeczka)” -Stowarzyszenie „Nasz Karłubiec” – 5000 zł,
 11. „Zakup sztandaru” - Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Górażdżach – 4000 zł.

Brak opisu obrazka

Wersja XML