Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół

Kolejny rocznik opuścił  Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie. W piątek, 28 kwietnia 2017 r. maturzyści pożegnali szkołę.

W uroczystej akademii uczestniczył Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła, przedstawiciele Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, X Opolskiej Brygady Logistycznej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Opolu, komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, przedstawiciele Plutonu Łączności - Stowarzyszenie Pamięci Kawalerii II RP, nauczyciele i rodzice uczniów.

Akademia była okazją do wręczenia nagród, wyróżnień i listów gratulacyjnych oraz do złożenia podziękowań za  trzyletnią edukację i pracę wychowawczą.

Burmistrz Joachim Wojtala wręczył nagrody uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce Mai Kopeć i Stephanie Kalus oraz Paulinie Dyga, która uzyskała najwyższą średnią ocen (5,56). Paulina Dyga jest również stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Dyrektor Violeta Zajączkowska wręczyła zaś nagrody uczniom za szczególne osiągnięcia w poszczególnych profilach edukacyjnych. Maja Kopeć została wyróżniona za swoją działalność literacką (klasa dziennikarska), Mateusz Tyka – za zajęcie pierwszego miejsca w Mistrzostwach Polski Klas Mundurowych (klasa mundurowo - wojskowa), Sabina Bekiesch za udział  w finale etapu okręgowego Olimpiady Statystycznej, zaangażowanie w działalność promocyjną na rzecz szkoły oraz wyróżniającą działalność w pracowniach specjalistycznych na Wydziale Chemii i Kosmetologii Uniwersytetu Opolskiego. Wyróżnione zostały również finalistki konkursu matematycznego organizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie -  Paulina Dyga i Zofia Pogorzelska. Zaszczytne wyróżnienie „Primus inter Pares” otrzymali: Hanna Krzysztofczyk, Małgorzata Jendrusch, Stephanie Kalus, Julia Wocka i Beate Dżumaga. Trzynaścioro uczniów zostało również wyróżnionych za zaangażowanie w prace badawcze w dziedzinie chemii, a trzy osoby – za działalność w klasie mundurowo – wojskowej.

Podczas akademii, uczniom klasy mundurowo – wojskowej, wręczono akty mianowania na stopień starszego kaprala – kadeta. Uczniowie, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu  z zakresu szkolenia wojskowego otrzymali certyfikaty.

Wychowawcami absolwentów byli: Maria Grach i Marek Cimek (wychowawca wspierający) oraz Małgorzata Tomeczek i Justyna Osiewak (wychowawca wspierający). Program artystyczny przygotowali uczniowie Zespołu Szkół w Gogolinie, pod kierunkiem Brygidy Czekała.

Wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy, a wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia na egzaminie dojrzałości!

 

 

Wersja XML