Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IX Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

W Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się kolejne posiedzenie Gminnej Rady Seniorów. W spotkaniu 29 marca, uczestniczyło 12 członków GRS z przewodniczącym Janem Nadbrzeżnym na czele, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok, a także dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.

Tradycyjnie, posiedzenie rozpoczęło się sprawozdaniem między posiedzeniowym, które przedstawił przewodniczący Rady Jan Nadbrzeżny. Głównym tematem spotkania była jednak dyskusja na temat zmiany formuły dyżurów członków Gminnej Rady Seniorów w ramach działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie Punktu Doradztwa dla Seniorów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób starszych, zwłaszcza tych mieszkających w sołectwach, członkowie Rady postanowili zmienić formułę prowadzenia dyżurów. Przewodniczący, po analizie działalności podobnych dyżurów w innych miastach, wskazał kilka wariantów, które mogłyby sprawdzić się w Gogolinie. Członkowie Rady wspólnie uznali, że najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie jednego dyżuru, który będzie odbywał się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 10.00 – 12.00, oraz dodatkowo, dyżurów w każdym z sołectw, w pierwszy wtorek każdego kwartału. Dzięki temu, seniorzy zamieszkujący sołectwa, będą mogli na miejscu podzielić się swoimi problemami lub uzyskać wsparcie.

W trakcie posiedzenia omówiony został także kalendarz wydarzeń związanych z jubileuszem 50 – lecia nadania praw miejskich Gogolinowi. Do wspólnego świętowania seniorów zaprosił Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala –Nie wyobrażam sobie tych obchodów bez Państwa udziału – mówił burmistrz. Dyskutowano również na temat planowanej w miesiącach letnich „Senioriady”, czyli drugiego Gminnego Święta Seniorów. Burmistrz zaprezentował też projekt ulotki– apelu o godne traktowanie osób starszych, wykonanej przez pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. Pomysł został zaczerpnięty podczas wizyty studyjnej w Gminie Raciechowice, w ramach posiedzenia członków PSORW w Małopolsce. Członkowie Rady zaakceptowali projekt ulotki, która zostanie szeroko rozdysponowana w instytucjach publicznych. W trakcie posiedzenia, obchodzącej niedawno urodziny Krystynie Broj wręczono symboliczny bukiet kwiatów i zaśpiewano „Sto lat”, życząc wszystkiego najlepszego.

Dyżury Gminnego Punktu Doradztwa dla Seniorów (04.04.2017 r.)

Lp.

Sołectwo

Miejsce

1

Chorula

CAW Chorula

2

Kamionek

DSS ŚW. Barbara

3

Malnia

Świetlica młodzieżowa

4

Górażdże

Świetlica młodzieżowa

5

Kamień Śląski

Świetlica młodzieżowa

6

Obrowiec

Salka DFK

7

Zakrzów i Dąbrówka

Świetlica młodzieżowa
w Zakrzowie

8

Odrowąż

CAW Odrowąż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML