Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja samorządowa

Gogolin w ostatnim pięcioleciu – podsumowania i prognozy to temat konferencji samorządowej, która odbyła się w Pałacu „Lucja” w Zakrzowie. Podczas spotkania wręczono również Gogolińskie Klucze Sukcesu.

Konferencja została zorganizowana (26.05.) w ramach obchodów 45. rocznicy nadania praw miejskich Gogolinowi, uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych miast i gmin partnerskich dla Gogolina: Starosta Jablunkova Petr Sagitarius, Starosta Piska Oldrich Rathousky, Primator Kysuckeho Noveho Mesta Jan Hartel, Wójt Łodygowic Andrzej Pitera, Przewodniczący Rady Gminy Czesław Wandzel, Radni Rady Miejskiej w Gogolinie, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorcy działający na terenie gminy. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala witając zaproszonych wskazał na fundamentalne znaczenie dla gminy efektywnej działalności gospodarczej prowadzonej zarówno przez duże jak i małe przedsiębiorstwa. Zadeklarował również otwartość na nowe inicjatywy, szczególnie otwartość na współpracę ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych. W swoim wystąpieniu przedstawił zarys dotychczasowej współpracy między miastami partnerskimi, nawiązał również do podpisanej w dniu poprzednim Deklaracji o partnerstwie i wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Gogolin i Kysuckim Novem Mestem.

konferencja.jpeg

Kolejna część konferencji była poświęcona prezentacji dorobku gminy w ostatnim pięcioleciu w zakresie działań podejmowanych na rzecz mieszkańców. Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz przedstawił prezentację dokumentującą m. in. najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne. Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie sześciu przedsiębiorcom „Gogolińskich Kluczy Sukcesu”.

- Panu Siegmundowi Dransfeldowi „HOTEL LUCJA” w Zakrzowie - za rozwijanie działalności gospodarczej na terenie Gminy Gogolin, uruchomienie nowego obiektu hotelowo-restauracyjnego oraz poszerzenie oferty usług turystycznych gminy,

- Panu Paulowi Florentowi Sips „SIPS ALUMINIUM KOZIJNEN” Sp. z o.o. w Gogolinie - za zainicjowanie działalności gospodarczej na terenie Gminy Gogolin, uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego i stworzenie nowych miejsc pracy,

- Państwu Ewie i Bogdanowi Kmiecikom Firma Usługowo Handlowa „BEWA” w Gogolinie - za rozwijanie działalności gospodarczej na terenie Gminy Gogolin, uruchomienie nowego obiektu usługowego i stworzenie nowych miejsc pracy,

- Panu Leonardowi Lepichowi Sklep ogrodniczy „OIKOS” w Gogolinie - za rozwijanie działalności gospodarczej na terenie Gminy Gogolin, uruchomienie nowego obiektu handlowo-usługowego oraz wzbogacenie oferty usługowej na terenie gminy,

- Panu Piotrowi Konieczko „Szkółka Drzew i Krzewów ” w Gogolinie - za rozwijanie działalności gospodarczej na terenie Gminy Gogolin, uruchomienie nowego obiektu produkcyjno-handlowego oraz wprowadzenie innowacyjnego zakresu usług,

- Panu Piotrowi Wotzka „PEBIT” w Gogolinie - za zainicjowanie działalności gospodarczej na terenie Gminy Gogolin, uruchomienie nowego zakładu i stworzenie nowych miejsc pracy.

klucze sukcesu.jpeg

Wręczenia dokonał Burmistrz Gogolina i Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie. W imieniu wyróżnionych podziękował przedsiębiorca i gospodarz miejsca Siegmund Dransfeld. Celem konferencji było również stworzenie atmosfery do nieformalnej dyskusji, wymiany inicjatyw oraz stworzenie możliwości nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami władz samorządowych miast partnerskich.

 

 

Wersja XML