Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczysta Sesja z okazji 45. rocznicy nadana praw miejskich

Z okazji 45. rocznicy nadana praw miejskich i odsłonięcia pomnika Karolinki w sali balowej zamku w Kamieniu Śl. odbyła się (25.05.) uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Podczas Sesji wręczono „Karolinki” i podpisano deklarację w sprawie partnerskiej współpracy.

Na zaproszenie władz samorządowych w Sesji uczestniczył Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzębski, Sekretarz Województwa Opolskiego Adam Maciąg, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zbigniew Figas, Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Roman Chmielewski, Starosta Krapkowicki Maciej Sonik z delegacją, Starosta Jablunkova Petr Sagitarius, Primator Kysuckego Novego Mesta Jan Hartel, Przewodniczący Rady Gminy Czesław Wandzel, Wójt Gminy Łodygowice Andrzeja Pitera, Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego i Starosta Strzelecki  Józef Swaczyna, Wiceprezes Zarządu Górażdże Cement SA Wiesław Adamczyk, członek Zarządu Górażdże Cement SA Jacek Pałącarz, zasłużeni dla Gogolina: prof. Franciszek Marek, dr Norbert Lysek i Józef Szulc oraz sołtysi. Gościem szczególnym był ks. abp Alfons Nossol, który podczas Sesji wygłosił okolicznościowy wykład.

Otwierając Sesję Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Franciszek Holeczek przedstawił historyczne aspekty uzyskania praw miejskich oraz dokumenty stanowiące o obecnym statusie miejscowości.  W okolicznościowym wystąpieniu Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala przedstawił najważniejsze wydarzenia ostatniego pięciolecia podkreślając jednocześnie kluczowe znaczenie przemian ustrojowych, które zaowocowały m. in. samorządnością na szczeblu lokalnym. Wskazał również  na wielokierunkowe działania samorządu gminy mające na celu zapewnienie mieszkańcom optymalnych warunków do życia i rozwoju. „Gogolin posiada kompletną  ofertę, którą kieruje do swoich mieszkańców i partnerów, zarówno w sferze oświatowo – wychowawczej, kulturalnej czy też rekreacyjno – sportowej, stworzoną na miarę oczekiwań i posiadanych możliwości. Udzielamy mieszkańcom socjalnego wsparcia i pomagamy godnie się starzeć. Promujemy przedsiębiorczość, stawiamy na rozwój małych i średnich firm, zapraszamy do siebie młode rodziny, […] dążymy do tworzenia dobrych warunków do działalności samopomocowej…” – zapewniał burmistrz. Nawiązał również do idei przyświecającej budowie Gminnego Centrum  Kultury: „…jestem przepełniony nadzieją, że oddanie do użytku nowoczesnego domu kultury w 45. rocznicę uzyskania praw miejskich i odsłonięcia pomnika Karolinki będzie wyjątkowym i historycznym momentem. Ten innowacyjny technologicznie obiekt niesie zupełnie inne przesłanie niż rzeczony pomnik. Nie jest już „symbolem zwycięstwa” jedynie słusznej kultury. Otwarty dla wszystkich, ma tworzyć przyjazne ramy na prezentowanie bogactwa wszystkich kultur. Mam nadzieję, że będzie symbolem nowych czasów, nowego ustroju i nowego spojrzenia na kulturę, która jest wspaniałym instrumentem integracji i matecznikiem postaw otwartych charakteryzujących współczesnego Europejczyka”. Burmistrz podjął inicjatywę ufundowania tablicy upamiętniającej to wydarzenie.

Uroczystym momentem Sesji było wręczenie Nagród Honorowych Statuetek Karolinki. Nagrodą – symbolem Ziemi Gogolińskiej – wyróżniono osoby zasłużone dla promocji i rozwoju gminy Gogolin: Adelę Schmidt, Reginę Kalla – Szulc, Jana Lenorta, Jerzego Tkocza, Wacława Penka i Radosława Kłeczka. Nagrody zostały przyznane na wniosek Burmistrza Gogolina, zgodnie z uchwałą kapituły.

Podczas Sesji podpisano również „Deklarację o partnerstwie i wzajemnej współpracy  między Gminą Gogolin a Kysuckem Novem Mestem” - dokument umacniający ośmioletnią współpracę w zakresie kultury i sportu. Burmistrz Gogolina i Primator Kysuckego Nowego Mesta podkreślali przy tym, iż Deklaracja stwarza szanse szerszej współpracy, w tym współpracy gospodarczej w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej   TRITIA. Zebrani na Sesji mieli okazję  obejrzeć prezentację zdjęć dokumentujących współpracę miast – sygnotariuszy Deklaracji.

W kolejnej części Sesji zebrani wysłuchali wykładu ks. abp. Alfonsa Nossola pt. „Dialog – językiem macierzystym ludzkości” odnoszący się w wielu miejscach do osobistych doświadczeń związanych m. in. z budowaniem porozumienia i pojednania międzywyznaniowego. Działania na tej płaszczyźnie mają charakter uniwersalny i mogą służyć jako model skutecznej komunikacji ponad podziałami. Arcybiskup podkreślał konieczność dialogu jako zasady leżącej u fundamentu ogólnoludzkiego porozumienia i warunku pokojowego przetrwania.

W końcowej części Sesji zaproszeni goście złożyli okolicznościowe życzenia, odczytano również listy gratulacyjne przesłane m. in. przez Posła na Sejm RP Ryszarda Gallę, Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebestę, Starostę Zamojskiego Henryka Mateja, Burmistrza Zwierzyńca Jana Skibę, Burmistrza Krasnobrodu Wiesława Chmielowca, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach, Burmistrza Zdzieszowic Dietera Przewdzinga, Burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiurę oraz Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupraczyńskiego. Sesję zakończył koncert muzyki poważnej.

Wersja XML