Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Planowanie przestrzenne

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

 

strzalka.jpeg

Miasto

strzalka.jpeg

Miejscowości wiejskie

strzalka.jpeg

Studium

 

Procedura uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ulotka informacyjna

 

Procedura uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - ulotka informacyjna

 

Brak opisu obrazka
 

Aktualne procedury: http://npkonsultacje.pl/gm/gogolin

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wymienione poniżej, z przyczyn technicznych dostępne są przez wyszukiwarkę: http://www.prawomiejscowe.pl/institution/18412

- uchwała nr XXX/230/2001 z dnia 28.08.2001r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 107 poz. 884 z dnia 15.11.2001r.), w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Odrowąż;

- uchwała nr V/32/2003 z dnia 17.02.2003r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 18 poz. 430 z dnia 18.03.2003r.), w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska w Kamieniu Śląskim;

- uchwała nr VI/47/2007 z dnia 29.03.2007r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 40 poz. 1467 z dnia 31.05.2007r.), w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Odrowąż;

- uchwała nr XXXV/266/2002 z dnia 26.02.2002r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 36 poz. 526 z dnia 29.04.2002r.), w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Górażdże;

- uchwała nr X/57/2003 z dnia 28.05.2003r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 54 poz. 1048 z dnia 16.07.2003r.), w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy gazociągu na terenie gminy Gogolin;

- uchwała nr III/19/2006 z dnia 29.12.2006r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 12 poz. 421 z dnia 21.02.2007r.), w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Górażdże II;

- uchwała nr XL/300/2002 z dnia 02.07.2002r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 87 poz. 1173 z dnia 27.08.2002r.), w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Tarnów Opolski”;

- uchwała nr XVII/145/2008 z dnia 27 lutego 2008r. (dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 32 poz. 1125 z dnia 9 maja 2008r.), w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka.

Wersja XML