Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki otwartego konkursu kultura - Gogolin 2017

Zarządzenie Burmistrza Gogolina w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury:

PDFzarzadzenie-ogloszenie-wynikow-konkursu-ofert.pdf

Informacja ze strony www.gogolin.pl

W ramach zadania publicznego na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pt. " Organizacja działań kulturalnych w sołectwie Kamionek " nasza miejscowość otrzymała kwotę 6500,00 zł. W ramach tego zadania Stowarzyszenie wraz z Radą Sołecką i przy współpracy z TSKN Kamionek, DSS oraz Radą Sołecką z Kamienia Śląskiego będą realizowane  następujące przedsięwzięcia na terenie naszej miejscowości w roku 2017:

 1. Żur
 2. Majówka
 3. Dzień Dziecka
 4. Dzień Otwartych Drzwi Domu Spokojnej Starości
 5. Dzień Seniora
 6. Mikołaj
 7. Jarmark Bożonarodzeniowy
Wersja XML