Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyskutowali o oświacie

11 stycznia w Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się spotkanie Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali oraz Naczelnika Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji UM w Gogolinie Irmgardy Żyły z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Gminy Gogolin.

Spotkanie zostało zorganizowane w związku z podpisaniem przez Prezydenta RP dwóch ustaw reformujących system edukacji: prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe. W związku z wejściem w życiem ww. ustaw, nastąpiła konieczność wypracowania nowej sieci szkół w Gminie Gogolin. W trakcie kolejnego już spotkania omawiano sytuacje w poszczególnych placówkach, ale przede wszystkim zaproszono dyrektorów do wspólnego wypracowania nowej, optymalnej sieci szkół w Gminie Gogolin. Zanim nowa sieć będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Gogolinie w formie uchwały, zostanie przedstawiona do zaopiniowania Opolskiemu Kuratorowi Oświaty. Burmistrz Joachim Wojtala zapewnił również zebranych, że nowa struktura będzie optymalnym rozwiązaniem, służącym przez długie lata. Ważnym odnotowania jest fakt, iż nowa sieć nie będzie pociągać za sobą utraty znaczącej liczby miejsc pracy.

Brak opisu obrazka

Wersja XML