Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawie 450 tys zł dla stowarzyszeń

Niecałe 450 tys. zł trafi do stowarzyszeń na prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku miejskim i wiejskim oraz organizację i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju.

Burmistrz Gogolina ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej. Szczegóły i wysokości dofinansowania na stronie:

Wersja XML