Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikaty GCR 2017r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Województwo opolskie
Ważność: od 2017-10-28 07:30:00 do 2017-10-29 07:30:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu.
Czas wydania: 2017-10-26 13:13:00
 

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Województwo opolskie
Ważność: od 2017-10-29 07:30:00 do 2017-10-30 07:30:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu.
Czas wydania: 2017-10-26 13:13:00
 

OSTRZEŻENIE Nr 57

OSTRZEŻENIE Nr 56

OSTRZEŻENIE Nr 55

OSTRZEŻENIE Nr 35

OSTRZEŻENIE Nr 32

OSTRZEŻENIE Nr 31

OSTRZEŻENIE Nr 30

OSTRZEŻENIE Nr 29

OSTRZEŻENIE Nr 28

OSTRZEŻENIE Nr 27

OSTRZEŻENIE Nr 26

OSTRZEŻENIE Nr 25

OSTRZEŻENIE Nr 24

OSTRZEŻENIE Nr 23

OSTRZEŻENIE Nr 21 cd.

OSTRZEŻENIE Nr 21

OSTRZEŻENIE Nr 20

OSTRZEŻENIE Nr 19

OSTRZEŻENIE Nr 18

OSTRZEŻENIE Nr 16

OSTRZEŻENIE Nr 14

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 19

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12

Ostrzeżenie o przymrozkach nr 29

Zjawisko: przymrozki. Stopień zagrożenia: 1.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 26

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 9

KOMUNIKAT 7/PD/2017 z dnia 20.04.2017 r.

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w roku 2017.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń benzo(a)pirenu, zmierzonych w Opolu (z okresu ostatnich 12 miesięcy) oraz w Głubczycach i Nysie – od dnia uruchomienia pomiarów (tj. od 01.01.2017 r.)

  1. pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole: - Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr),
  1. pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:

- Głubczyce, ul. Ratuszowa (OpGlubRatusz),

- Nysa, ul. Rodziewiczówny (OpNysaRodzie).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzo(a)pirenu, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia rocznej wartości docelowej[1] na znacznym obszarze województwa.


[1] 1 ng/m3– średnioroczny poziom docelowy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)

KOMUNIKAT 6/PD/2017 z dnia 20.04.2017 r.

o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej (Ostrzeżenie)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie strefy miasto Opole i strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej[1] w roku 2017.

Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

Stacje pomiarowe, na terenie strefy miasto Opole, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna):

- Opole, ul. Koszyka (OpOpoleKoszy),

- Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr).

Stacje pomiarowe, na terenie strefy opolskiej, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna):

  - Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial) – pomiar manualny,

  - Głubczyce, ul. Ratuszowa (OpGlubRarusz).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze województwa.

[1] 50 mg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 18

22-02-2017 OSTRZEŻENIE NR 4

20-02-2017 OSTRZEŻENIE NR 3

03-01-2017 Komunikat meteorologiczny

Wersja XML