Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa inwestycja w Górażdżach

W Górażdżach, na terenie zakładu produkcyjnego LHOIST S.A. wybudowana została nowa hala magazynowa wraz z całym węzłem załadowczo –rozładowczym, ciągami transportowymi i stacjami przesypowymi.

Zakład Wapienniczy w miejscowości Górażdże to jeden z zakładów należących do koncernu LHOIST S.A.. Zakład ten produkuje w piecach szybowych wapno, które dalej przeznaczone jest do produkcji hydratu, lub bezpośrednio do wysyłki. W związku z tym, iż jednostka produkcyjna w Górażdżach do tej pory nie posiadała możliwości magazynowania większej ilości wapna w okresie remontu pieców, kiedy potrzebne jest stworzenie zapasu dla potrzeb sprzedaży, lub kiedy występuje nadwyżka produkcji nad sprzedażą, Zarząd Spółki zdecydował na początku tego roku o budowie nowej hali magazynowej o znacznej pojemności. Budowa ruszyła 4 lutego br., a sam proces inwestycyjny podzielona podzielono na dwa etapy. Etap I zakładał budowę hali magazynowej wraz z zamaszynowaniem i ciągami transportowymi do drogi wewnątrzzakładowej biegnącej na kierunku północ – południe od strony zachodniej pieców szybowych. Etap II zakłada rozbudowę hali w kierunku zachodnim do granic własności działki. Docelowa pojemność magazynowa tego obiektu to ok. 21 000 m3 . Dla porównania jeden z największych specjalistycznych wagonów wyposażony w cztery zbiorniki do przewozu sypkich materiałów sproszkowanych np. cement, wapno, popioły wielkopiecowe może pomieścić 50 m3 towaru.

 

 

Wersja XML