Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świetlice Środowiskowe

W ramach zadań przewidzianych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Gogolin prowadzone są trzy świetlice środowiskowe.

 

1. Świetlica Środowiskowa przy ul. Krapkowickiej 6, 47-320 Gogolin.

    Świetlica czynna: od wtorku do piątku w godzinach od 13.00 do 18.00.

 

2. Świetlica Środowiskowa przy ul. Wiejskiej 5, 47-316 Górażdże.

    Świetlica czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00.

 

3. Świetlica Środowiskowa przy ul. Łąkowej 1, 47-320 Obrowiec (Remiza OSP)

    Świetlica czynna: poniedziałek od godz. 15.30 do godz. 19.30;

                                 środa: od godz. 13.00 do godz. 19.00;

                                 czwartek: od godz. 14.00 do 19.00;

                                 piątek: od godz. 15.00 do godz. 20.00.

 

Do świetlic przyjmowane są dzieci ze szkół podstawowych a szczególnie dzieci wychowujące się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Do przyjęcia dziecka wymagana jest zgoda rodziców. W świetlicach prowadzone są pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo wychowawcze, mające na celu zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć plastycznych, sportowych i innych. Dzieci uczestniczą w organizowanych imprezach, wyjazdach wakacyjnych, zajęciach plenerowych, konkursach edukacyjno–profilaktycznych. Wychowawcy pracujący w świetlicach pomagają dzieciom w przezwyciężaniu trudności w nauce oraz służą pomocą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych poprzez stałą współpracę z rodzicami, szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych. Podejmują również działania profilaktyczne w zakresie uzależnień (alkohol, papierosy i inne środki psychoaktywne). Zajęcia w świetlicach środowiskowych prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Wersja XML