Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowania

 

Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Gogolin do zmiany systemu ogrzewania

Rada Miejska w Gogolinie w dniu 28 listopada 2019 r. przyjęła nową uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.

Nabór wniosków na dopłaty do wymiany źródeł ciepła: do 1 grudnia danego roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Zakres dotacji

Dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Gogolin udzielane są na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na zmianie istniejących nieekologicznych źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne, za które uznaje się:

 1. kocioł c.o. gazowy,
 2. kocioł c.o. elektryczny lub elektryczne urządzenia grzewcze służące do ogrzania całej powierzchni użytkowej lokalu/budynku,
 3. kocioł c.o. opalany biomasą,
 4. kocioł c.o. opalany ekogroszkiem,
 5. kocioł c.o. olejowy,
 6. pompę ciepła.

 

Kto może ubiegać się o dotację?

Dotacje mogą być udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

 1. osobom fizycznym;
 2. wspólnotom mieszkaniowym;
 3. osobom prawnym;
 4. przedsiębiorcom. 

 

Wysokość dotacji

Dotacje są udzielane w wysokości:

► 1000 zł za zakup kotła c.o. opalanego ekogroszkiem,

► 2000 zł za zakup kotła c.o. opalanego biomasą,

► 3000 zł za zakup kotła c.o. gazowego lub olejowego,

► 4000 zł za zakup pompy ciepła lub kotłów c.o. elektrycznych i elektrycznych urządzeń grzewczych

 

Warunki udzielenia dotacji

► całkowita likwidacja wszystkich nieeokologicznych kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym znajdujących się w lokalu lub budynku mieszkalnym,

► niekorzystanie w latach ubiegłych z dotacji z budżetu Gminy Gogolin na inwestycje związane z modernizacją systemu ogrzewania na nieruchomości objętej wnioskiem,

► złożenie wniosku i podpisanie umowy dotacji przed przystąpienie do realizacji zadania,

► realizacja zadania w lokalach lub budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie gminy Gogolin.

 

Dofinansowanie przekazane będzie przed realizacją inwestycji, po podpisaniu umowy dotacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska piętro II pok. 31 lub telefonicznie pod numerem 77 40 76 840

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

PDFWNIOSEK o udzielenie dotacji na 2020 rok.pdf - Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gogolin na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne

PDFRegulamin dotacji.pdf - Regulamin udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne

 

Dofinansowanie ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań służących ochronie powietrza

Osoby fizyczne, bądź reprezentujące wspólnotę mieszkaniową, mogą złożyć w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach wniosek o wypłatę bonu ekologicznego. Wartość bonu wynosi od 1 tysiąca do 2 tysięcy złotych. Dotacja jest udzielana do wymiany kotła c.o./pieca węglowego na kocioł gazowy, kocioł opalany ekogroszkiem, biomasą lub olejem opałowym albo wykorzystanie do ogrzewania elektrycznych urządzeń grzewczych. Dotowane jest również podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

 

 

Wersja XML