Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kampania informacyjna

Gmina Gogolin za pomocą banerów informacyjnych, rozmieszczonych w różnych punktach gminy, prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą szkodliwości spalania odpadów w domowych paleniskach oraz dobrych praktyk w zakresie niskoemisyjnego spalania paliw stałych.

PDFbanner_1700x1200_3mm spadu a.pdf

PDFulotka dwustronna_110x220mm_3mm spadu.pdf

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML