• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nie pal śmieci - kampania informacyjna

W okresie grzewczym 2015/2016 Gmina Gogolin za pomocą banerów informacyjnych, rozmieszczonych w różnych punktach gminy, prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą szkodliwości spalania odpadów w domowych paleniskach oraz dobrych praktyk w zakresie niskoemisyjnego spalania paliw stałych.

Brak opisu obrazka

Wersja XML

Urząd Miejski w Gogolinie
ul. ul. Krapkowicka 6
47-320 Gogolin
tel. +48 77 40 76 800
fax +48 77 46 66 247
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 29455674
w tym miesiącu: 280572
dzisiaj: 7336