Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Gogolina na forum w Pałacu Prezydenckim

Na zaproszenie Prezydenta RP Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala uczestniczył w Warszawie w Forum Debaty Publicznej podsumowującym realizację Programu „Odnowa Wsi”. Wystąpienie burmistrza było poświęcone prezentacji modelowych przykładów z terenu gminy Gogolin.

W związku z 15 leciem Programu w Polsce, w Pałacu Prezydenckim odbyło się ogólnopolskie Forum, w ramach którego uczestnicy dzielili się doświadczeniami związanymi z jego realizacją. Omawiano m. in. aspekty społeczno - ekonomiczne oraz problemy związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. W swoim wystąpieniu Burmistrz Gogolina przedstawił, jako przykłady dobrych praktyk, efekty realizacji projektów na terenie Gminy Gogolin: w Kamieniu Śl., Kamionku i Zakrzowie. Przedstawił również zasady wspierania przez samorząd gminy procesów aktywizacji środowisk wiejskich. W podsumowaniu burmistrz podkreślił znaczenie społecznego dialogu jako warunku koniecznego przy realizacji projektów angażujących różne grupy społeczne, a także znaczenie dialogu jako narzędzia budowania równowagi i ładu.

Brak opisu obrazka

W Forum Debaty Publicznej uczestniczył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa, Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego, członkowie zarządów województw, przedstawiciele środowisk uniwersyteckich, przedstawiciel Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, przedstawiciel Witryny Obywatelskiej Prezydenta RP, Wójt Gminy Dzierżoniów i Gminy Lipka. Gminę Gogolin, obok burmistrza J. Wojtali, reprezentował Gminny Koordynator Programu „Odnowa Wsi’ Krzysztof Reinert oraz sołtys i przedstawiciel lokalnej grupy liderów w Kamieniu Śl. Zbigniew Kawa.

 

 

Wersja XML