Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie Wiejskie

W dniu 16.09.2016r. (piątek) o godz. 18.00 (II Termin zebrania 18:30) odbędzie się Zebranie Wiejskie w Sali DFK w Kamieniu Śląskim.

Porządek zebrania:

1. Powitanie uczestników zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3. Stwierdzenie ważności zebrania.

4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenia przez mieszkańców.

5. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania.

6. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.

7. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.

8. Dyskusja.

9. Przyjecie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

10. Uchwalenie wniosków do ujęcia w budżecie Gminy Gogolin na 2017r.

11. Wolne wnioski.

12. Zamkniecie obrad.

 

Zwołująca zebranie Sołtys Wsi Kamień Śląski 

Bronisława Sleziona

Wersja XML