Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEMÓWIENIE BURMISTRZA GOGOLINA

PRZEMÓWIENIE BURMISTRZA GOGOLINA

JOACHIMA WOJTALI PODCZAS PIERWSZEJ SESJI

IV KADENCJI RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Panie Pośle, Panie Starosto, Panie Prezesie, zacni goście, szanowni mieszkańcy naszego miasta i gminy.

 

Przed nami nowy rozdział w historii i nowa karta w dziejach samorządności lokalnej. Pozwólcie zatem, że złożę serdeczne podziękowanie na ręce ustępującego Zarządu Gminy na czele z jego przewodniczącym Panem Norbertem Urbańcem oraz Warn radnym minionej kadencji, za te podejmowane decyzje i działania, które służyły pomnażaniu naszego wspólnego dobra. Słowa podziękowania kieruję również w stronę tych wszystkich, którzy te działania w jakikolwiek sposób wspierali.

 

Bukiet serdeczności pragnę przekazać Zarządowi Miejsko - Gminnemu TSKN oraz Komitetowi Wyborczemu Mniejszości Niemieckiej. Dostąpienie godności pełnienia urzędu burmistrza jest dla mnie największym wyróżnieniem. Swoją pracowitością i uczciwością będę codziennie starał się udowadniać, że Wasz wybór jest słuszny. Ja nowo wybrany Burmistrz wszystkich mieszkańców miasta i wsi jestem gotów Warn służyć i jak tylko będzie to możliwe zawsze być blisko ludzkich spraw. W swoich działaniach koncentrować się na poszanowaniu każdej osoby, godnym jej traktowaniu poprzez sprawny w działaniu, kompetentny i przyjazny obywatelom Urząd Miejski.

 

Miasto i Gmina Gogolin posiada ogromny potencjał możliwości. Zamierzam to wykorzystać i stworzyć sprzyjające warunki dla rozwoju firm rodzinnych oraz średniej przedsiębiorczości. Będę pracować nad stworzeniem odpowiedniego klimatu dla przyciągnięcia kapitału zagranicznego.

 

Największym naszym bogactwem są jednak ludzie i im trzeba oddać pole do działania. Naszym obowiązkiem jest stworzenie najlepszych warunków do kształcenia a także rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży. Ziemia gogolińska jawi się wszystkim przebogatą skarbnicą kulturową. Nadszedł czas by "kulturze pod gołym niebem" zafundować solidne zadaszenie. Wszelkie działanie w sferze kultury, sportu i rekreacji powinny być przemyślane i realizowane w oparciu o rzetelny plan pracy w ciągu całego roku kalendarzowego. Dla Naszych mieszkańców bardzo istotną sprawą jest wzrost poczucia bezpieczeństwa publicznego, zdrowotnego.

 

Właśnie na tym polu jest wiele do zrobienia. Stoję na stanowisku intensyfikacji współpracy z partnerami zagranicznymi, wymiany doświadczeń na różnych płaszczyznach, oraz większego niż dotychczas udziału mieszkańców w kształtowaniu pozytywnego wizerunku naszej gminy za granicą.

 

Za punkt honoru przyjmuję zgodną opartą na równych prawach współpracę z sąsiadami oraz powiatem krapkowickim i samorządem wojewódzkim dla rozwiązania ważnych spraw społecznych.

 

Chcę być dobrym gospodarzem, dbać o równy rozwój miasta i wszystkich wsi.

 

Zapraszam do współpracy wszystkich tych, którym dobro mieszkańców naszej gminy leży na sercu.

Wersja XML