Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Historia samorządności

I KADENCJA

 

Przełomowa data 1989 r. – stanowiła cenzurę, oznaczającą kres centralistycznego zarządzania. Odżyła skrępowana Dotąd lokalna inicjatywa. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory do organów lokalnej władzy.

 

Do Rady Miejskiej Gminy Gogolin wybrane zostały w tym dniu następujące osoby: Eryk Borończyk, Konrad Czapla, Henryk Duczek, Jan Grabelus, Herbert Grzesica, Bronisława Kałuża, Bernard Kipka, Gerhard Klama, Józef Kowol, Rudolf Kubiczek, Tadeusz Lempart, Alfred Matuszek, Jan Poloczek, Ryszard Skowronek, Erwin Sleziona, Maria Urbaniec, Norbert Urbaniec, Alfred Wieczorek, Joachim Wojtala, Tadeusz Wołowicz.

Na przewodniczącego Rady Miejskiej wybrany został Eryk Borończyk, zaś funkcję wiceprzewodniczących powierzono Marii Urbaniec i Gerhardowi Klamie.

 

Burmistrzem Gminy Gogolin został Norbert Urbaniec, natomiast stanowisko wiceburmistrza powierzono Janowi Pawliszynowi.

 

W skład Zarządu Gminy weszli radni: Maria Urbaniec, Jan Grabelus, Konrad Czapla, Jan Poloczek, Alfred Wieczorek oraz z urzędu Burmistrz i jego zastępca.

 

Po ciężkiej chorobie w dniu 08 stycznia 1994 r. zmarł Jan Pawliszyn, który z ziemią gogolińską związał się we wrześniu 1982 roku rozpoczynając pracę zawodową w Szkole Podstawowej nr 1 w Gogolinie. Pierwszego września 1985 roku jako wzorowy nauczyciel szkoły podstawowej przeszedł do pracy w Liceum Ogólnokształcącym im. K.E.N. w Gogolinie gdzie również wykazał się ogromnym zaangażowaniem w pracę dydaktyczno – wychowawczą czym zyskał sobie autorytet wśród grona nauczycielskiego i młodzieży.

 

Sposobem wypełniania obowiązków zawodowych Jan Pawliszyn zwrócił na siebie uwagę władz miasta Gogolina w efekcie czego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 16 lipca 1990 roku został powołany na sekretarza gminy Gogolin, a z dniem 1 sierpnia 1990, w wyniku tajnego głosowania, został wybrany na zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Gogolin.

 

Po śmierci Jana Pawliszyna, stanowisko zastępcy burmistrza powierzono Joachimowi Wojtali pełniącemu w tym czasie obowiązki kierownika Wydziału Kultury Sportu i Rekreacji.

 

 

II KADENCJA

 

W dniu 19 czerwca 1994 roku odbyły się wybory II kadencji do Rady Miejskiej Gminy Gogolin. Wybrano Następujące osoby: Eryk Borończyk, Henryk Duczek, Herbert Grzesica, Franciszek Holeczek, Waleria Jendrysek, Bronisława Kałuża, Paweł Kaptur, Bernard Kipka, Gerhard Klama, Emanuel Lipka, Bogusław Leśkiewicz, Alfred Matuszek, Jacek Morawiec, Andrzej Perfeta, Józef Roskosz, Karol Sławik, Ryszard Skowronek, Herbert Szneider, Maria Urbaniec, Norbert Urbaniec, Waltrauda Wicher.

 

Funkcję przewodniczącego Rada powierzyła ponownie Erykowi Borończykowi,a na jego zastępców wybrano Gerharda Klamę i debiutującego w pracy samorządu Bogusława Leśkiewicza.

 

Na stanowisko Burmistrza Gminy wybrany został ponownie radny Norbert Urbaniec zaś na jego zastępcę Joachim Wojtala.

 

Do Zarządu Gminy wybrani zostali następujący radni: Herbert Grzesica, Waleria Jendrysek, Bronisława Kałuża, Gerhard Klama, Maria Urbaniec.

 

 

 

III KADENCJA

 

W dniu 18 października 1998 roku odbyły się wybory III kadencji do rady Gminy Gogolin, do której zostały wybrane następujące osoby: Krystyna Bartoszek, Rudolf Bekiesz, Piotr Czok, Henryk Duczek, Andrzej Doleżych, Herbert Grzesica, Franciszek Holeczek, Robert Jasionek, Konrad Jarosch, Waleria Jendrysek, Zbigniew Kawa, Bernard Kipka, Rudolf Kubiczek, Manfred Maleja, Andrzej Malkusz, Ryszard Miczka, Bernard Nocoń, Alojzy Nowak, Wilibald Przymus, Karol Sławik, Norbert Urbaniec.

 

Funkcję przewodniczącego Rady objął Piotr Czok. Na jego zastępców wybrani Konrada Jaroscha i Krystynę Bartoszek.

 

Na stanowisko Burmistrza Gminy Gogolin wybrano po raz trzeci radnego Norberta Urbańca. Na wniosek burmistrza stanowiskowego zastępcy objął Julian Kuflewski.

 

Do zarządu Gminy Gogolin zostali wybrani następujący radni: Herbert Grzesica, Waleria Jendrysek, Zbigniew Kawa, bernard Nocoń, Karol Sławik.

 

W 1998 roku miała miejsce reforma administracyjna państwa. Mocą ustawy z dnia 7 sierpnia 1998r. do struktury administracyjnej powróciły powiaty. Gmina Gogolin, podobnie jak w latach1956 – 1975, znalazła się w obrębie powiatu krapkowickiego. Pierwszym Starostą Krapkowickim w wyniku wyborów z dnia 18 października 1998 roku został Joachim Czernek, natomiast funkcję wicestarosty objął Joachim Wojtala. W Radzie Powiatu naszą Gminę reprezentował Eryk Borończyk, któremu powierzono obowiązki kierowania jej pracami oraz radni: Gizela Czapla, Bolesław Domaradzki, Krystian Komander i Alfred Matuszek.

 

 

IV KADENCJA

 

Dnia 27 października 2002 roku miały miejsce wybory IV kadencji rady Miejskiej w Gogolinie. Do Rady Miejskiej zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym wybrano piętnastu radnych, a nie jak dotychczas dwudziestu dwóch. Liczbę radnych uzależniono od ilości mieszkańców. W Radzie znalazły się następujące osoby: Rudolf Bekiesz, Karol Czekała, Zygfryd Glomb, Franciszek Holeczek, Robert Jasionek, Waleria Jendrysek, Zbigniew kawa, Krzysztof Klama, Gerard Konieczko, Małgorzata Mielnicka, Adrian Mróz, Jan Szendzielorz, Roman Tomeczek, Piotr Wawrzynek.

 

Na przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie, w wyniku tajnego głosowania, wybrany został Stanisław Kurzeja, natomiast wiceprzewodniczącymi zostali Karol Czekała i Jan Szendzielorz.

 

Wybory IV kadencji to przede wszystkim nowa procedura wybierania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, opierająca się na zasadzie wyborów bezpośrednich, dokonywanych spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze. W gminie Gogolin, do wyborów na stanowisko burmistrza, zgłoszonych zostało czterech kandydatów. Pierwsza tura wyborów odbyła się 27 października 2002 roku. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów: Piotr Czok – 419, Gerard Konieczko – 466, Norbert Urbaniec – 1266, Joachim Wojtala – 1917.

 

Do drugiej tury przeszło dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, byli to: Norbert Urbaniec i Joachim Wojtala.

 

Rozstrzygnięcie nastąpiło w drugiej turze wyborów, w dniu 10listopada 2002 roku. Na stanowisko Burmistrza Gogolina, znaczną przewagą głosów wybrano Joachima Wojtalę. W tej turze wyborów kandydaci otrzymali następujące ilości głosów: Norbert Urbaniec – 1169, Joachim Wojtala – 2540.

 

W radzie powiatu Krapkowickiego Gminą Gogolin reprezentują Krystian Komander, któremu powierzono zadanie jej przewodniczenia (w wyborach otrzymał 282 głosy) oraz Walter Stanek, który został wybrany na zastępcę  przewodniczącego Rady Powiatu (w wyborach otrzymał 431 głosów).

 

Ponieważ ustawodawca nie dopuszcza możliwości pełnienia funkcji na dwóch różnych szczeblach samorządu jednocześnie, Joachim Wojtala, który został wybrany do Rady Powiatu głosami 997 wyborców złożył swój mandat, by móc pełnić obowiązki Burmistrza Gogolina. Na mocy Przepisów o samorządzie powiatowym skład Rady Powiatu uzupełniony został o osobę Bernarda Smiatka, który w wyborach otrzymał 132 głosy.

 

Wersja XML