Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Współpracy Transgranicznej CZ-PL 2011

Polsko-Czeskie impresje fotograficzne

Brak opisu obrazka

Gmina Gogolin wraz z Miastem Jablunkov zrealizowała projekt pn. „Polsko-Czeskie impresje fotograficzne” który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

W ramach projektu przeprowadzono cztery spotkania fotografików z Polski i Czech. Pierwsze warsztaty fotograficzne odbyły się w dniach w dniach 26-28.08.2011r. w Kamieniu Śląskim. W trakcie tych warsztatów uczestnicy wzięli udział w tradycyjnych obchodach święta plonów w Gogolinie. Kolejne dwa spotkania odbyły się w dniach 9-11.09.2011r. oraz 21-23.10.2011 w Jablunkovie. W czasie tych spotkań uczestnicy mieli możliwość kontaktu m.in. z przyrodą okolic Jablunkova, którą poznawali w czasie długich wędrówek po okolicznych wzgórzach. Ostatnie spotkanie odbyło się w dniach 4-6.11.2011r. w Kamieniu Śląskim, podczas którego uczestnicy dokonali podsumowania spotkań oraz wyrazili chęć kontynuacji formuły warsztatów fotograficznych bądź to w formie zorganizowanej, bądź też indywidualnej.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

W trakcie warsztatów fotograficy doskonalili swój kunszt pod okiem profesjonalnego instruktora oraz poznawali Gogolin i Jablunkov.

W ramach projektu zorganizowano również dwie wystawy fotograficzne oraz wydano przewodnik turystyczny.
 
Brak opisu obrazka
 
Całkowita wnioskowana wartość projektu 12.260,00 EURO
Dofinasowanie z EFRR 10.417,57EURO (84,97%)
Dofinasowanie z budżetu państwa 1.225,02 EURO (9,99%)
 

Razem bezpieczniej - Uczmy się od siebie

Brak opisu obrazka

Gmina Gogolin wraz z Miastem Jablunkov zrealizowała projekt pn. „Razem bezpieczniej - Uczmy się od siebie” który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

W ramach projektu zaplanowano dwa spotkania dla osób zaangażowanych w sprawy zarzadzania kryzysowego w Gogolinie i Jablunkovie. Pierwsze z planowanych spotkań odbyło się w dniach 22-23.09.2011r. w Kamieniu Śląskim. W trakcie pierwszego dnia spotkania uczestnicy wysłuchali wykładu pt. „Zagrożenia występujące na terenie gminy Gogolin, gminne struktury zarządzania kryzysowego oraz organizacja działań kryzysowych” oraz wymienili się doświadczeniami w zakresie przeciwdziałania skutkom katastrof i klęsk żywiołowych podczas seminarium nt. Sposób organizacji działań ratowniczych na terenie gminy Gogolin oraz Jabłonkowa. Po południu uczestnicy i zgromadzeni widzowie obserwowali ćwiczenie z udziałem jednostek OSP z Kamienia Śląskiego, Gogolina, Obrowca i Odrowąża, dotyczące ratownictwa drogowego. Strażacy podczas przeprowadzonej symulacji doskonalili swe umiejętności w usuwaniu skutków wypadku drogowego z udziałem wielu poszkodowanych. 23 września uczestnicy spotkania odwiedzili i zapoznali się z zadaniami Gminnego Centrum Reagowania w Gogolinie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego.
 
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
 
W dniach 13-14.10.2011r. w Jablunkovie odbyło się drugie dwudniowe spotkanie w trakcie którego uczestnicy, w części wykładowej zapoznali się z zagrożeniami występującymi na terenie Jablunkova i okolic oraz organizacją działań z zakresu zarządzania kryzysowego w Republice Czeskiej. Następnie uczestnicy zwiedzili największe w Republice Czeskiej osuwisko ziemne znajdujące się w okolicach Jablunkova. W drugim dniu uczestnicy zapoznali się z działaniem najnowocześniejszego w Europie centrum zarządzania kryzysowego w Ostravie, zintegrowanej jednostki ratowniczej w Noszowicach koło Ostrawy oraz straży pożarnej w Jablunkovie.
 
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
 
W ramach projektu wydano równiez ulotkę dla mieszkańców.
 
Brak opisu obrazka
 
Całkowita wnioskowana wartość projektu 8.110,00 EURO
Dofinasowanie z EFRR 6.893,50 EURO (85%)
Dofinasowanie z budżetu państwa 811,00 EURO (10%)
 

Spotkajmy się na siłowni - polsko-czeska współpraca
na rzecz zdrowego stylu życia

Brak opisu obrazka

Gmina Gogolin wraz z Gminą Pisek zrealizowała projekt pn. „Spotkajmy sie na siłowni - polsko-czeska współpraca na rzecz zdrowego stylu życia” który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.
 
W ramach realizacji projektu powstały 3 siłownie zewnętrze usytuowane na terenie Gminy Gogolin:
·         Kompleks Sportowy Moje Boisko Orlik 2012 w Gogolinie
·         Park przy ul. Ligonia w Gogolinie
·         Plac spotkań wiejskich w Górażdżach
 
Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Zorganizowano również sześć spotkań na otwartych siłowniach dla grup docelowych tj. przede wszystkim mieszkańców Piska i Gogolina oraz powiatów Krapkowickiego i Frydek-Mistek. Do przeprowadzenia zajęć zaangażowanego trenera, który fachowo objaśniał i demonstrował uczestnikom sposób przeprowadzania ćwiczeń na poszczególnych urządzeniach. Spotkania odbyły się w następujących terminach 22.09.2011r., 07.10.2011r., 21.10.2011r., 22.10.2011r., 12.11.2011r. i 13.11.2011r. W spotkaniach tych udział wzięło ponad 130 osób. Wśród nich były zarówno osoby dorosłe, jak również młodzież szkolna i przedszkolna. Udało się również zaktywizować różne pokolenia mieszkańców, które razem wzięły udział w organizowanych zajęciach.
Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka  
 
W ramach projektu wydano równiez ulotkę promującą zdroby styl życia oraz miejsca aktywności fizycznej dostępne w okolicach Gogolina i Piska.
 
Brak opisu obrazka  
 
Całkowita wnioskowana wartość projektu 31.948,00 EURO
Dofinasowanie z EFRR 27.155,80 EURO (85%)
Dofinasowanie z budżetu państwa 3.194,80 EURO (10%)
 

Aktywni razem - wspólna pasja mieszkańców naszych regionów

Brak opisu obrazka

Gmina Gogolin wraz z Miastem Jablunkov zrealizowała projekt pn. „Aktywni razem - wspólna pasja mieszkańców naszych regionów” który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

W ramach projektu oznakowano na terenie Gminy Gogolin trzy tras rowerowe o łącznej długości ponad 29 km oraz jedną trasę nordic walking o długości 4.2 km.
Ponadto w ramach projektu odbyły się cztery spotkania.
1.    Marsz entuzjastów nordic walking poprzedzony wprowadzeniem i przeprowadzony pod okiem trenera gymstick. Marsz ten odbył się w dniu 23.07.2011r. i wzięło w nim udział 32 entuzjastów zdrowego stylu życia (w tym 12 uczestników z Jablunkova i okolic).
2.    W dniu 20.08.2011r. na rzece Osobłodze odbył się w spływ kajakowy w którym udział wzięło 40 uczestników (w tym 10 uczestników z Jablunkova i okolic). Spływ ten był doskonałą okazją do rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, który dostarczył ponadto uczestnikom pięknych widoków i niezapomnianych przeżyć.
3.    W dniu 10.09.2011 w okolicach Jablunkova odbył się marsz nordic walking w którym udział wzięło 60 piechurów. Grupa w trakcie swojej wędrówki dotarła do miejsca zwanego „trójstyk”, łączącego trzy państwa: Polskę, Czechy i Słowację. Na „trójstyku” grupę powitał starosta Petr Staňo oraz miłośnik lokalnej historii, który z wielkim zaangażowaniem opowiedział o historii tego miejsca, następnie uczestnicy marszu wyruszyli do Hrčavy, gdzie zwiedzili kościół pw. św. św. Cyryla i Metodego, grotę zwaną "U Panenky" oraz zabytkowy gościniec "U Sikory".
4.    Czwartym spotkaniem był rajd rowerowy zorganizowany na nowo oznakowanych trasach rowerowych na terenie Gminy Gogolin w dniu 06.10.2011r. w rajdzie tym udział wzięło 49 uczestników z Polski i Czech.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

W ramach projektu wydano również informator z informacjami o bazie sportowej regionów i korzyściami jakie płyną z aktywnego trybu życia oraz mapa nowo oznakowanych tras.

  Brak opisu obrazka

Całkowita wnioskowana wartość projektu 17.782,50 EURO
Dofinasowanie z EFRR 15.115,00 EURO (85%)
Dofinasowanie z budżetu państwa 1.778,00 EURO (10%)
 

Żyj zdrowo na sportowo - polsko-czeska współpraca na rzecz zdrowego stylu życia

Brak opisu obrazka

Gmina Gogolin wraz z Gminą Pisek zrealizowała projekt pn. „Żyj zdrowo na sportowo - polsko-czeska współpraca na rzecz zdrowego stylu życia” który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

W ramach projektu zorganizowano cztery spotkania mieszkańców Gogolina i Piska.
Pierwszym spotkaniem były zawody wędkarskie o puchar Karolinki zorganizowane na jeziorze turawskim W zawodach w dniach 03-04.06.2011r. uczestniczyło 30 zawodników, w tym 10 osób z Piska. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Gminę Gogolin.
Kolejnym organizowanym przedsięwzięciem były „Międzynarodowe zawody w rzucie kamieniem”, które odbyły się w Kamieniu Śląskim w dniu 21.08.2011r. W zawodach udział wzięło 50 zawodników w tym 10 z Republiki Czeskiej.
W dniach 06-07.10.2011r. odbył się na terenie Gminy Gogolin „Międzynarodowy meeting sportowy”, w którym udział wzięły 42 osoby z Republiki Czeskiej i 38 osób z Polski. W ramach turnieju odbyły się zawody pływackie na krytej pływalni w Gogolinie oraz turniej tenisa stołowego i turniej unihokeja w hali sportowej im. B. i Z. Blautów w Gogolinie. W trakcie trwania meetingu dla jego uczestników zorganizowano dodatkowo zajęcia na ściance wspinaczkowej i wyjazd na lodowisko do Opola.
Ostatnim spotkaniem w ramach projektu były zawody wędkarskie zorganizowane w Republice Czeskiej. Zawody te odbyły się w Sobieszowicach powiecie Frýdek-Místek w dniach 07-08.10.2011r. W zawodach tych udział wzięło 9 zawodników z republiki Czeskiej i 11 z Polski.
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
 
Całkowita wnioskowana wartość projektu 11.087,90 EURO
Dofinasowanie z EFRR 9.420,39 EURO (84,96%)
Dofinasowanie z budżetu państwa 1.108,07 EURO (9,99%)
 

Baśnie, bajki, bajeczki...

Brak opisu obrazka

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie wraz Gminą Łodygowice i Miastem Jablunkov zrealizował projekt pn. „Baśnie, bajki, bajeczki...” który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.  

W ramach projektu odbyło się 12 inscenizacji bajek przygotowanych przez grupy z terenu Gmin: Gogolin, Łodygowice i Miasta Jablunkov.

W ramach projektu wydano również kalendarze na 2012 rok i książeczek z bajkami dla dzieci.

Brak opisu obrazka
 
Całkowita wnioskowana wartość projektu 25.390,00 EURO
Dofinasowanie z EFRR 21.578,96 EURO (84,99%)
Dofinasowanie z budżetu państwa 2.539,00 EURO (10,00%)
 

 

Wersja XML