Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie Dzielnicy Karłubiec

24 lutego odbyło się zebranie mieszkańców Dzielnicy Gogolin – Karłubiec. Głównym tematem było przyjęcie Planu Rozwoju Dzielnicy Gogolin – Karłubiec na lata 2016-2023.

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin – Karłubiec przedstawiła sprawozdanie z działalności za rok 2015. W dalszej kolejności zatwierdzono Plan Rozwoju Dzielnicy Gogolin – Karłubiec na lata 2016 – 2023, a także rozpatrzono uwagi zgłoszonych do Planu w trakcie konsultacji społecznych. Podczas zebrania jeden z mieszkańców, w odniesieniu do przedsięwzięć zaproponowanych w Planie Rozwoju Dzielnicy Gogolin – Karłubiec do realizacji w latach 2016 – 2023, zasugerował uwzględnienie utworzenia parku rowerowo – pieszego oraz placu z mniejszymi lokalami usługowymi i handlowymi w obrębie ulicy Przyjaciół Schongau. Mieszkańcy zgłosili również wnioski dotyczące utrudnień i problemów w dzielnicy. Poruszona została m.in. kwestia bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do PSP nr 3 i nieodpowiedniego zachowania kierowców, zwłaszcza tych odwożących dzieci do przedszkola i szkoły. Mieszkańcy zgłosili również utrudnienie związane z zastojami wody deszczowej na skrzyżowaniu ulic Kamiennej i Kasztanowej, a także wniosek o naprawę nawierzchni ulic Krapkowickiej i Kamiennej, które uległy zniszczeniu podczas tegorocznej zimy. Przewodnicząca Waltrauda Wicher podziękowała zarządowi oraz mieszkańcom za dotychczasową pomoc i zaangażowanie w realizacji wydarzeń kulturalno – rekreacyjnych, a także takich przedsięwzięć jak utworzenie Galerii „Ocalić od zapomnienia” oraz budowy podjazdu dla niepełnosprawnych w kościele parafialnym pw. św. Anny i św. Joachima. W trakcie zebrania głos zabrał Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który przedstawił etapy realizacji budowy obwodnicy Malni i Choruli, z dojazdem do terenów inwestycyjnych.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML