Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wodzenie Niedźwiedzia w Malni

Trzy grupy obrzędowe liczące po kilkanaście osób każda, reprezentujące przedszkole w Malni, Publiczną Szkołę Podstawową w Malni oraz dorosłych mieszkańców sołectwa, zebrały się o godz. 14.00 przed świetlicą, by chwilę później przemaszerować ulicami miejscowości. O godzinie 17.00 na boisku wiejskim, przed licznie zebraną publicznością, grupy przedstawiły swoje prezentacje konkursowe, ukorzenione w rodzimej tradycji, ale także z licznymi wątkami życia społeczno – politycznego. Po uroczystym otwarciu, którego dokonała Sołtys Barbara Herok, rozpoczęły się prezentacje konkursowe uczestników przeglądu. Jako pierwsza wystąpiła grupa przedszkolaków, którą przygotowała pani Danuta Grobosz; po niej wystąpiły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej, prowadzone przez panią Teresę Bielewicz.  Jako ostatnia zaprezentowała się grupa dorosłych, pod przewodnictwem Barbary Herok. Zabawy i śmiechu było co nie miara. Publiczność żywiołowo uczestniczyła w tym, co działo się na płycie boiska. Po zakończeniu prezentacji, Jury przyznało dwa pierwsze miejsca przedszkolakom i uczniom szkoły, a zaszczytne drugie miejsce przypadło dorosłym. Wszystkim sponsorom I Wiejskiego Przeglądu Grup Obrzędowych „Wodzenie Niedźwiedzia” serdecznie dziękujemy, a publiczność i nieobecnych zapraszany za rok.

 

 

Wersja XML