Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie opłatkowe dla seniorów z Malni

Wczoraj, tj. 20 grudnia w Restauracji „Maxim” Rada Sołecka i Stowarzyszenie Ziemia Malińska zorganizowali spotkanie opłatkowe dla seniorów z Malni. W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Gogolina p. Joachim Wojtala. Sołtys Barbara Herok na samym początku spotkania przywitała wszystkie osoby, które przyjęły zaproszenie oraz przedstawiła najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w życiu sołeckim wsi. Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych Sołtys wsi zaliczyła: Dzień Dziecka, festyn wiejski oraz zorganizowany po raz pierwszy Dzień św. Marcina. Podczas spotkania nie zabrakło również podziękowań dla wszystkich osób, które wspierały Radę Sołecką w mijającym roku. Szczególne podziękowania przekazano p. Józefowi Reinert za podjęcie się działań mających na celu przeprowadzenie remontu naszej kaplicy. Ks. Proboszcz poświęcił opłatki, którymi przełamano się na znak pokoju oraz z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz życzył dużo zdrowia i pogody ducha wszystkim osobom starszym i schorowanym. Spotkanie zakończono tradycyjnie kolacją wigilijną.

Impreza zorganizowana dzięki współpracy Stowarzyszenia ziemia Malińska oraz Rady Sołeckiej wsi Malnia. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków dotacji Gminy Gogolin oraz Fundacji Aktywni w regionie.

 

 

Wersja XML