Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CUS - aktualności

 • UWAGA NOWA STRONA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOGOLINIE

  Strona ops.gogolin.pl nie będzie dłużej aktualizowana. Wszystkie nowe informacje znajdziecie Państwo na stronie cus.gogolin.pl Z dniem 31 marca strona ops.gogolin.pl zostanie wyłączona, prosimy o korzystanie z nowej strony cus.gogolin.pl
  Data publikacji: 10-01-2022 13:50
 • Harmonogram działań wspierających – grudzień 2021 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań wspierających prowadzonych w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej dla mieszkańców gminy Gogolin. Działania prowadzone będą w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie" realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Data publikacji: 30-11-2021 13:45
 • Informacji o naborze na stanowisko dyrektora

  Data publikacji: 16-09-2021 07:10
 • Konsultacje społeczne Programu Usług Społecznych

  Burmistrz Gogolina zaprasza do składania uwag dotyczących „Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin”. Program Usług Społecznych Gminy Gogolin opracowany został zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818) w związku z realizacją projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Data publikacji: 25-08-2021 15:50
 • Anonimowi alkoholicy w Polsce

  Anonimowi Alkoholicy oferują spotkania online dla osób g/Głuchych tłumaczone na polski język migowy (PJM) oraz osób słabosłyszących z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej.
  Data publikacji: 26-07-2021 11:34
 • CUS - NieSamiDzielni

  Centrum Usług Społecznych w Gogolinie realizuje projekt pn.:  „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne-II edycja” dofinansowany ze środków EFS w ramach RPOWO na lata 2014-2020
  Data publikacji: 21-07-2021 12:22
 • Festyn Rodzinny

  Data publikacji: 08-07-2021 18:39
 • Zmiany w programie Dobry Start

  Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.
  Data publikacji: 08-07-2021 18:25
 • Sprawozdania finansowe OPS

  Data publikacji: 09-06-2021 20:05
 • Konsultacje społeczne diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych

  Data publikacji: 09-04-2021 16:47
 • Ogłoszenie wyników zapytania CUS.3.2021

  Data publikacji: 05-03-2021 14:59
 • Nowe zapytanie ofertowe na BIP

  Data publikacji: 16-02-2021 16:33
Wersja XML