Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Złożyli uroczyste ślubowanie

Semper in altum - zawsze wzwyż - takie motto przyświecało uroczystemu ślubowaniu uczniów klas pierwszych, które odbyło się 29 października 2015r. w Zespole Szkół w Gogolinie.

W uroczystości udział wzięli licznie zgromadzeni nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście: Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok, naczelnik Gminnego Centrum Reagowania Tadeusz Byrski, Piotr Giecewicz z Wydziały Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie, była Prezes Oddziału ZNP w Gogolinie Daniela Brüll, Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Matusiak, Przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" Śląska Opolskiego Piotr Pakosz, chor. Henryk Grach oraz kpt. Wacław Ryszytyło.

Gości i pierwszoklasistów powitała dyrektor Violeta Zajączkowska, która wyraziła radość, że to właśnie gogolińska placówka będzie pomagać tym młodym ludziom w zdobywaniu wykształcenia. Violeta Zajączkowska zwróciła się również do rodziców, z prośbą, by wspierali swoje dzieci i współpracowali ze szkołą oraz nauczycielami. „Ta młodzież to nasza przyszłość” – mówiła podczas uroczystości. Dyrektor Zespołu Szkół podziękowała również przyjaciołom szkoły oraz Burmistrzowi Gogolina Joachimowi Wojtali za dotychczasowe wsparcie.

 

 

W kolejnej części uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Wśród ślubujących uczniów znalazła się młodzież uczęszczająca do klasy mundurowo - wojskowej, która otrzymała znaczki Narodowych Sił Rezerwowych i gratulacje z rąk Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali. Korzystając z okazji Burmistrz Joachim Wojtala pogratulował dyrekcji szkoły podpisanego 27 października w Warszawie listu intencyjnego w sprawie objęcia klasy mundurowo - wojskowej patronatem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Burmistrz pogratulował również pierwszoklasistom, zwłaszcza uczniom klasy mundurowo - wojskowej znakomitej prezencji oraz wspaniałego poziomu występów artystycznych. Na zakończenie uczniowie klasy mundurowo - wojskowej zaprezentowali pokaz musztry paradnej, który zajął III miejsce w I Opolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych w Tułowicach.

Wersja XML