Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informator Unijny

Przydatne adresy:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

www.arimr.gov.pl

Centrum Informacji Europejskiej

www.cie.gov.pl

Forum Inicjatyw Pozarządowych

www.fip.ngo.pl

Fundacja im. Stefana Batorego

www.batory.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

www.socrates.org.pl

Fundacja Wspomagania Wsi

www.fww.org.pl

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

www.fwie.eco.pl

Fundacja Fundusz Współpracy

www.cofund.org.pl

Fundacja Edukacji Ekonomicznej

www.europa.edu.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

www.frdl.org.pl

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

www.fapa.com.pl

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

www.ecwm.org.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

www.kprm.org.pl

Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci

www.bkkk-cofund.org.pl

Krajowy Punkt Konsultacyjny programu eContent

www.econtent.agh.edu.pl

Krajowa Agencja Poszanowania Energii

www.kape.gov.pl

Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

www.cdr.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN

www.kpk.gov.pl

Ministerstwo Kultury

www.mk.gov.pl

Ministerstwo Środowiska

www.mos.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

www.minrol.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

www.men.waw.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

www.msz.gov.pl

Narodowa Agencja Programu "Młodzież"

www.youth.org.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.parp.gov.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.pfron.org.pl

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

www.pcyf.org.pl

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

www.pafw.pl

Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych

www.paiz.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Turystyki

www.part.com.pl

Polska Agencja im. Roberta Schumana

www.schuman.org.pl

Polska Organizacja Turystyczna

www.pot.gov.pl

Portal Organizacji Pozarządowych

www.ngo.pl

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

www.europa.delpol.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

www.rcie.opole.pl

Samorząd Województwa Opolskiego

www.umwo.opole.pl

Serwis internetowy Pełnomocnika Rządu ds. Informacji Europejskiej

www.infoeuropa.gov.pl

Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości"

www.spp-owp.org.pl

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Nyskich

www.przedsiebiorcy.nysa.com.pl

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

www.ukie.gov.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

www.uokik.gov.pl

Witryna Wiejska

www.ww.org.pl

Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej

www.wwwpw.it.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

www.wfosigw.opole.plWersja XML