Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi

W dniach 14-15 października 2015r. w Cekcynie (powiat tucholski, woj. kujawsko-pomorskie) odbyło się kolejne spotkanie plenarne członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). Na zaproszenie Wójta Cekcyna Jacka Brygmana do Cekcyna przyjechało 21 burmistrzów, wójtów i przedstawicieli samorządów z całej Polski należących do Sieci, której od marca br. przewodniczy Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.

W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej dr inż. arch. Anna Górka oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr inż. Sylwia Staszewska. Obecni byli także przedstawiciele Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z Katowic.

Tematem przewodnim spotkania była „Turystyka szansą rozwoju gminy”. Wójt Jacek Brygman opowiedział o działalności turystycznej gminy Cekcyn, która w 2012r. zdobyła tytuł  „Przyjazna Wieś”. Cekcyn poszczycić może się zrealizowanym w 2012r. projektem obejmującym budowę elementów zagospodarowania terenu przy Jeziorze Wielkim Cekcyńskim, w ramach czego powstał amfiteatr ze sceną i zapleczem. W gminie istnieje możliwości gry w minigolfa. Pole golfowe usytuowane jest na trzech tarasach, tuż nad brzegiem jeziora w Cekcynie. Wspólnie z organizacją pozarządową gmina wytyczyła i oznakowała 3 leśne szlaki rowerowe o łącznej długości ponad 110 km, na której ustawiono 18 „mówiących kamieni” kodami QR. Doradca Wójta Cekcyna ds. turystyki i promocji pan Michał Bucholz wskazał na znaczenie turystyki w oparciu o rozbudowane zasoby naturalne gminy, a pani Felicyta Król-Pawelska, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej opowiedziała o projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe.

 

 

Podczas spotkania w poczet członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, w skład której wchodzi 45 gmin z całej Polski, przyjęta została gmina Niwiska, położona w województwie podkarpackim. Członkowie Sieci dyskutowali także nad projektem Statutu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Swoje propozycje współpracy z gminami PSORW przedstawiła Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które specjalizują się już w współpracy z samorządami w zakresie planowania przestrzennego wsi, kształtowania krajobrazu, rewitalizacji wsi oraz projektowania architektonicznego.

Na zakończenie spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać koncertu orkiestry „Campanella”, powstałej w 1971 r., a obecnie działającej przy Zespole Szkół w Cekcynie. Repertuar „Campanelli” obejmuje m.in. muzykę filmową, klasyczną, taneczną, jazzową oraz popularną. Dwudniowe spotkanie było inspiracją do nowych projektów oraz pomysłów współpracy. Kolejne spotkanie wszystkich członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi zaplanowano na przełomie kwietnia-maja 2016r. w Międzylesiu (woj. dolnośląskie). Tematem będzie „Wpływ współpracy transgranicznej na odnowę wsi”.

Wersja XML