Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W bieżącym roku do eliminacji gminnych zorganizowanych 29 marca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie przystąpiło 19 uczniów.

Jury w składzie: kpt. L. Lubaszka, M. Bekiersz, P. Giecewicz, P. Serafin, I. Makarewicz oceniało prace pisemne w trzech grupach wiekowych. W drugiej części konkursu uczestnicy odpowiadali ustnie na wylosowane pytania. W wyniku rozgrywek finałowych uczniowie zajęli następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:

I grupa - szkoły podstawowe

 1. Bartosz Błyszcz – SPSP w Górażdżach (Górażdże)
 2. Adam Okos –SPSP w Górażdżach (Górażdże)
 3. Rafał Mularczyk – PSP Kamień Śl. (Kamień Śl.)

II grupa - gimnazjum

 1. Mateusz Gorzel - PG Gogolin (Kamień Śl.)
 2. Dawid Macha – PG Gogolin (Odrowąż)
 3. Sabina Schlappa - PG Gogolin (Dąbrówka)

III grupa – szkoły ponadgimnazjalne

 1. Piotr Soczawa – LO Gogolin (Zakrzów)
 2. Weronika Janik – LO Gogolin (Dąbrówka)
 3. Paulina Kęsy – LO Gogolin (Zdzieszowice)

Brak opisu obrazka

Wersja XML