Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyróżnienie za efektywne wykorzystywanie środków

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala znalazł się w gronie samorządowców, którzy otrzymali wyróżnienie dla najdłużej sprawujących funkcję wójtów i burmistrzów, za najlepiej wykorzystane do tej pory unijne fundusze. Nagrodę wręczono podczas konferencji otwierającej nowy okres programowania na lata 2014-2020 w województwie opolskim, która odbyła się we wtorek 6 października w Filharmonii Opolskiej.

Głównym punktem konferencji była debata na temat wyzwań dla województwa opolskiego w zakresie inwestowania środków w latach 2014-2020, w której uczestniczyli: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Andrzej Balcerek – były prezes Górażdże Cement S.A., Andrzej Durdyń z firmy IFM Ecolink, Burmistrz Paczkowa Artur Rolka oraz Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Opolskiego Maciej Kochański. Moderatorem panelu dyskusyjnego był profesor Jacek Szlachta z SGH w Warszawie – główny polski ekspert w negocjacjach z Komisją Europejską; jedyny Polak, który pracuje nad programowaniem rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej, w ramach projektu ESPON – Europejskie Terytorium 2050.

 

 

W panelu dyskusyjnym zwrócono uwagę, iż najważniejszym wyzwaniem dla naszego regionu w najbliższych latach będzie promocja Opolszczyzny jako regionu, w którym młodzi i zdolni studenci nie tylko będą chcieli pozostać, ale będą również postrzegali Opolszczyznę jako miejsce przyjazne do założenia biznesu. Efekt ten jest możliwy tylko wówczas, kiedy dojdzie do ścisłej współpracy jednostek badawczych i firm. Współpraca ta musi pokazać młodemu pokoleniu, że nasz region jest innowacyjny i można osiągnąć sukces również w mniejszych jednostkach aglomeracyjnych. Uczestnicy debaty podkreślili, że powinno dojść do większego zaangażowania współpracy opolskich uczelni, zwłaszcza Politechniki Opolskiej, z lokalnym biznesem.  Marszałek Andrzej Buła nadmienił, iż istotny jest również dialog pomiędzy wszystkimi środowiskami w regionie, a warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu jest dobra współpraca z osobami, które najlepiej znają problemy regionu i wiedzą, jak je rozwiązać. Konferencję uświetnił koncert Waldemara Malickiego oraz młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krapkowicach.

 

Wersja XML