Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konwersatorium matematyczne

W Gminnym Centrum Kultury odbyła się konferencja inaugurująca XX Gogolińskie Konwersatorium z Dydaktyki Matematyki. Prezentowano innowacyjne rozwiązania dydaktyczne stosowane w nauczaniu matematyki w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz wyniki nauczania matematyki w kontekście  wyników światowych.

W Gogolinie spotkali się (26.09.) nauczyciele matematyki z województwa opolskiego oraz miast partnerskich i współpracujących z Gminą Gogolin:  Jabłonkowa i Piska, Łodygowic, Zwierzyńca i Pietrzykowic oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół z Gminy Gogolin.

Burmistrz  Joachim Wojtala otwierając konferencję przybliżył  ideę konwersatorium, wskazał również  na znaczenie wszelkich inicjatyw mających na celu promowanie matematyki i jej efektywnego nauczania. W imieniu organizatorów głos zabrała również Krystyna Skoczylas - prezes Stowarzyszenia Edukacyjno-Artystycznego Edukacja ku Przyszłości w Gogolinie – współorganizator konferencji. Konferencję prowadził dr Julian Kuklewski, inicjator spotkania, kierownik konwersatorium, matematyk, wykładowca akademicki. Doktor Kuklewski podsumował także dwudziestoletnią działalność środowiska dydaktyków na rzecz promowania nowoczesnych i skutecznych metod stosowanych w nauczaniu matematyki.

Część referatową konferencji rozpoczął prof. Piotr Wach - przewodniczący Komisji ds. Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, wieloletni rektor Politechniki Opolskiej. Profesor w swoim wystąpieniu oparł się na wynikach głównych międzynarodowych sprawdzianów poziomu nauczania matematyki, a szczególnie na wynikach ujętych w raporcie Komisji Europejskiej i wynikach badań w ramach Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów PISA. Przedstawił także  „pozycję” Polski w światowej statystyce pod względem wiedzy i umiejętności wykorzystywania wiedzy przez ucznia, a także koncepcje  modernizacji programów nauczania matematyki.

W części ściśle  poświęconej dydaktyce  przedstawiono trzy referaty wraz z prezentacjami: Matematyka inaczej – prezentacja metod nauczania matematyki w klasach I-III z wykorzystaniem technik Freineta  (mgr Jolanta Brudniak i mgr Tomasz Wójtowicz – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Moszczance) i Moje doświadczenia w pracy z sześciolatkami (mgr Krystyna Dąbek – PSP Nr 15 w Opolu, doradca metodyczny Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji).

 

 

Duża część konferencji była poświęcona porównaniu i ocenie metod kształcenia matematycznego. W tej części wygłoszono dwa referaty: Matematyka dawnie i dziś – porównanie wybranych elementów kształcenia matematycznego w klasach czwartych w roku 1984 i 2015 (mgr Krystyna Tupko Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach) i Wzloty i upadki, czyli inne spojrzenie na egzamin gimnazjalny z matematyki (mgr Ewelina Jantos – Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach, doradca metodyczny).Zadano przy tym wiele trudnych pytań dotyczących m. in. sensu egzaminów gimnazjalnych, wymagań ogólnych, standardów wymagań egzaminacyjnych, czy też sensu tworzenia rankingów szkół na podstawie wyników nauczania.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Oświatowo – Artystyczne Edukacja ku Przyszłości w Gogolinie, Opolski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe, Urząd Miejski w Gogolinie i Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie.  Gogolińskie Konwersatoria z Dydaktyki Matematyki są inicjatywą społeczną, w minionych dwudziestu latach wykładowcami podczas tych spotkań byli matematycy z Uniwersytetu Opolskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu, Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, matematycznych stowarzyszeń i ośrodków edukacyjnych. Obecnie konwersatorium działa w ramach Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Wersja XML