Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walne Zebranie Stowarzyszenia

W dniu 23 września w Niepublicznym Przedszkolu "Przedszkole w ogrodzie" odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek.  Podsumowano rok 2014 i przekazano wszystkim plany działania na rok 2015 związany z działalnością Stowarzyszenia i Niepublicznego Przedszkola "W Ogrodzie". Podczas zebrania dokonano wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

1. Prezes- Członek Zarządu - Renata Tomczyk

2. Wiceprezes - Członek Zarządu - Andrzej Bonkosch

3. Członek Zarządu - Wojciech Gmiński

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Przewodnicąca - Rajmund Bekiersz

2. Zastępca przewodniczącego - Renata Fesser

3. Członek - Tomasz Fajlert

Wersja XML