Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gogoliński Żniwniok 2015 w Choruli

Gospodarzem tegorocznych dożynek gminnych było sołectwo Chorula. Tam właśnie prezentowano przepiękne korony i wozy korowodowe. Odświętnie udekorowano także całą miejscowość.

Uroczystości dożynkowe (6.09.) rozpoczęła msza św., którą sprawowali księża pracujący na terenie gminy, na czele ks. dr. Krzysztofem Pagórem, proboszczem chorulskiej wspólnoty. Uczestniczyli w niej włodarze gminy oraz członkowie delegacji z miast partnerskich i samorządów współpracujących z Gminą Gogolin. Jablunkov reprezentował Starosta Jiři Hamrozi, Kysucke Nove Mesto – delegacja z  Prednostą Mesta dr. Lubomirem Ježo, z Gminy Łodygowice przyjechała grupa samorządowa z  Przewodniczącym Rady Gminy Czesławem Wandzelem, a  Gminę Dzierżoniów reprezentowała delegacja z Zastępcą Wójta - Jolantą Zarzeką. Po mszy św. rozdano wiernym ponad 150 dożynkowych chlebków, które zostały wypieczone specjalnie na tę okazję.

 

Wśród gości tegorocznego „Żniwnioka” znaleźli się także: Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek, prezes Górażdże Cement SA Andrzej Balcerek oraz prezesi zarządów firm działających na terenie gminy, Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński, Wicestarosta Powiatu Krapkowickiego Sabina Gorzkulla – Kotzot, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czok, radni Rady Miejskiej w Gogolinie oraz wyróżnieni Odznaką Honorową Zasłużony dla Miasta Gogolina, a także dyrektorzy i kierownicy powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele środowisk rolniczych, komend powiatowych Policji i straży, środowisk oświatowych, sportowych, mniejszości niemieckiej  i lokalnego biznesu.

Jedną z największych atrakcji dożynek jest barwny korowód, tak też było w tym roku. W korowodzie znalazły się nie tylko piękne korony dożynkowe i wozy z płodami rolnym, ale także prezentacje przygotowane na konkurs „Nasze zwierzęta w dożynkowym korowodzie – fauna Gminy Gogolin”. Tradycyjnie, korowód prowadziła Orkiestra Dęta Górażdże Cement SA oraz starostowie dożynkowi Agnieszka Gabor i Mirosław Członka, przedstawiciele władz samorządowych, duchowni oraz dożynkowi goście. Na scenie, przy dźwiękach pieśni „Boże z Twoich rąk żyjemy”, starostowie przekazali burmistrzowi Joachimowi Wojtali dożynkowy bochen chleba, ozdobne chleby otrzymali również sołtysi i przewodniczący zarządów dzielnic.

 

Z okazji dożynek organizatorzy przygotowali bogaty program artystyczny. Zatańczył i zaśpiewał m. in. Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich „Pojana” z Gminy Dzierżoniów, Zespół Folklorystyczny Szwarne Dziołchy, „Aksamitki”, gogolińska Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Orkiestra Dęta Górażdże Cement SA, zespół wokalny z Dzielnicy Gogolin – Karłubiec oraz zespół dziecięcy z przedszkola w Malni. Program zakończył brawurowy koncert zespołu Don Vasyl Junior i Cygańskie Gwiazdy. Podczas dożynek zaprezentowały się liczne środowiska, w tym seniorzy, którzy przygotowali stoisko z lokalnymi przysmakami (Klub Seniora), a także uczestniczyli w korowodzie dożynkowym (Koło Gospodyń Wiejskich z Łodygowic, Akademia Trzeciego Wieku, Pokolenie Plus). Podczas dożynek ogłoszono również wyniki konkursu na najpiękniejszą koronę, wóz korowodowy i prezentację lokalnej fauny, przygotowano również stoisko na którym zbierano środki w ramach akcji „Złotówkowy łańcuch solidarności i serdeczności” przeznaczone na leczenie i rehabilitację  podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym”.

 

Dozynki_Starostowie.jpeg

Starościna Agnieszka Gabor urodziła się w 1982r. w Opolu. Wychowała się w Tarnowie Opolskim.  Absolwentka Technikum Ochrony Środowiska oraz Uniwersytetu Opolskiego -  kierunek ochrona środowiska. Razem z mężem Janem od dziesięciu  lat prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 74 ha. Jest mamą czteroletniego Antoniego.

Starosta Mirosław Członka – urodził się w 1971r. w Bolesławcu. Wychował się we wsi Lubków, w województwie dolnośląskim. Zadeklarowany rolnik, od I klasy szkoły podstawowej. Absolwent Technikum Rolniczego w Rakowicach Wielkich oraz Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 1996r. pracuje w gospodarstwie państwa Matejków
w Choruli. Jest kierownikiem 460 hektarowego gospodarstwa rolnego. Z żoną Agnieszką są rodzicami piętnastoletniego Jakuba i jedenastoletniej Patrycji.

Galeria ozdób dożynkowych w Choruli

 

Wersja XML