Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XI Sesja Rady Miejskiej

W dniu 27.07.2015 r. odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie. Obecnych było piętnastu radnych, burmistrz, zastępca burmistrza, sekretarz, radca prawny, sołtysi, przedstawiciel lokalnych mediów. Sesja została zwołana na wniosek burmistrza. Wszystkie uchwały radni podjęli jednogłośnie.

Zgodnie z właściwą ustawą, rada gminy jest zobowiązana do zasięgnięcia ww. informacji. W Gminie Gogolin, na kadencję 2016-2019, zgłoszono trzy kandydatury na ławników.

Wersja XML