Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Punkt Doradztwa dla Seniorów

……po koleżeńsku i profesjonalnie.

Uchwałą nr II/3/2015 z dnia 19 czerwca 2015r. Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie utworzono Gminny Punkt Doradztwa dla Seniorów, który swoją siedzibę ma w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie ul. Strzelecka 20. Dyżury w ramach wolontariatu pełnią Członkowie Gminnej Rady Seniorów.

Terminarz dyżurów:
18 sierpnia 2015r. od godziny 15:00 do 16:30
1 września 2015r. od godziny 15:00 do 16:30


Dyżury początkowo odbywać się będą co dwa tygodnie w każdy wtorek. Gdy zajdzie potrzeba, a inicjatywa spotka się z aprobatą seniorów dyżury będzie można zwiększyć.

Informacje pod numerami telefonów:
77 4666 951, 77 4076809
e-mail – ops@gogolin.pl

“Jesteśmy Państwa reprezentantami, lecz przede wszystkim pozostaliśmy kolegami. Mamy nadzieję, że szczera rozmowa z rówieśnikami, którzy widzą świat w takich samych barwach będzie dla Państwa bardziej komfortowa. Dlatego chcemy lepiej poznać problemy, troski, z którymi się borykacie i pomóc Wam w ich załatwieniu. Dla Nas potrzeba bycia komuś potrzebnym, dla kogoś ważnym jest siłą do dalszego działania”

Członkowie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie

Wersja XML