Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Parafia w Choruli

 Brak opisu obrazka

 Od niepamiętnych czasów Chorula należała do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Otmęcie. W pierwszych dokumentach poruszających temat kościoła w Otmęcie nie ma jednak dokumentów potwierdzających ten fakt. Nie wyklucza to jednak przynależności Choruli do parafii w Otmęcie, o której pierwsze wzmianki pojawiają się w dokumentach z 1223 roku. Z okresu, kiedy Chorula należała do parafii w Otmęcie, udało się ustalić pewne fakty dotyczące życia religijnego mieszkańców Choruli. Dzieci z Choruli po otwarciu szkoły w Malni, uczęszczały na lekcje religii, które prowadzone były przez księży z parafii w Otmęcie. Na lekcjach religii dzieci uczyły się m.in. pieśni religijnych, a z zachowanych zapisów w dokumentach wizytacyjnych szkoły w Malni wynika, że dzieci w wyższej klasie uczyły się ich po polsku.

 

 Chorula przynależała do parafii w Otmęcie do 1925 roku, kiedy to 23 września utworzono w Kątach Opolskich nową parafię. Składała się on w owym czasie z 3 miejscowości: Kąty Opolskie wyłączone z parafii Zimnice, Chorula wyłączona z parafii w Otmęcie i Przywory wyłączone z parafii Groszowice. Pierwszym proboszczem nowej parafii został ks. Joseph Block, który objął parafię w momencie jej utworzenia. W latach 1937-1939 razem z parafianami wybudował w Kątach Opolskich, obok starego drewnianego, nowy kościół w stylu barokowym. Często jednak mieszkańcy Choruli myśleli i o tym, aby modlić się na miejscu w swojej świątyni. W latach 60-tych XX wieku, gdy proboszczem był ksiądz Alojzy Jański, w godzinach rannych, raz w tygodniu i tylko w okresie letnim mieszkańcy Choruli gromadzili się na mszy świętej w kaplicy przy cmentarzu. Po jego śmierci ten zwyczaj został zachowany, a msze święte w tym miejscu były odprawiane aż do czasu wybudowania kościoła w Choruli.

 

 Z biegiem czasu wśród wiernych w Choruli coraz bardziej dojrzewała myśl o budowie własnego kościoła. Wprawdzie mieli kościół parafialny w Kątach Opolskich, ale pragnęli posiadać swój własny, gdzie mogłaby się gromadzić większa ilość mieszkańców i to nie tylko w okresie letnim. Pierwsze starania w celu wybudowania kościoła w Choruli podjęte zostały w latach 80 XX w., a ich inicjatorem był ks. G.Sobotta. Wystosował on pismo do Kurii Diecezjalnej w Opolu o zgodę na realizację tego celu. Na podjęcie tej decyzji duży wpływ miał ordynariusz Alfons Nossol, kolega i przyjaciel proboszcza od młodzieńczych lat, który też bardzo często przyjeżdżał w te strony i znał dobrze życie wiernych w Choruli. Koniec końców w kwietniu 1981 roku parafia otrzymała pismo, w którym wojewoda opolski wyraził zgodę na budowę nowej kaplicy w Choruli, należącej do Rzymskokatolickiej Parafii Kąty Opolskie.

 

 Może dziwić fakt, że pada w tym miejscu słowo „kaplica” skoro mieszkańcy Choruli chcieli wybudować nowy kościół. Było to podyktowane tym, iż w latach 80 ubiegłego stulecia, rozpoczynano budowę, świeckie władze administracyjne niechętnie udzielały pozwolenia na budowę kościoła, za to częściej wydawały pozwolenia na budowę kaplicy. Po uzyskaniu zgody władz administracyjnych przystąpiono do wyboru terenu pod zabudowę. Pierwsza koncepcja zakładała budowę kościoła przy ulicy Opolskiej na trasie Opole-Krapkowice, ale przeszkody formalne przekreśliły ten zamysł. Ostatecznie w dniu 31 sierpnia 1982 roku wojewoda opolski podjął decyzję o przeznaczeniu nierolnicze nieruchomości, o którą starali się wierni, tak więc spraw samej działki została zakończona.

 

 W między czasie został wykonany projekt kościoła, choć nie i tu nie obyło się kłopotów. Kościół został zaprojektowany w centrum wsi, w jej południowo-wschodniej części. Teren lokalizacji znajduje się przy drodze lokalnej w kierunku Choruli-Górażdże-Gogolin.

 

Sama budowla obiektu sakralnego składa się jak gdyby z pięciu części. Kościół jest oparty na formie spłaszczonego ośmioboku, dzięki czemu ołtarz główny jest dobrze widoczny z każdego miejsca we wnętrzu kościoła. Salka katechetyczna stanowi przede wszystkim salę lekcyjną, ale w razie potrzeby może być wykorzystana jako salka widowiskowo-koncertowa czy miejsce zebrań wiejskich. Czytelnia może przejąć funkcje miejsca nauczania, ale liczba uczniów nie może być zbyt duża. Biblioteczka oprócz miejsca na zgromadzony księgozbiór, może być pokojem dla nauczyciela. Klatka schodowa prowadzi do części podpiwniczonej, która spełnia funkcję magazynową i gospodarczą. Do budowy kościoła użyto głownie kamienia wapiennego, z niego też wybudowano grotę Matki Boskiej z Lourdes. 

 

Pod koniec 1985 roku prace związane z budową kościoła w Choruli miały się ku końcowi. W tym czasie pojawił się problem z wykonaniem dzwonów dla kościoła, który brał się stąd, iż ówczesne firmy ludwisarskie wykonywały dzwony jedynie z materiałów dostarczonych przez zamawiających, a do wykonania ich potrzeba było znacznych ilości cyny i ołowiu. Koniec końców konieczne materiały zdobyto i można było przystąpić do wykonania dzwonów dla kościoła w Choruli.

 

 Poświęcenie dzwonów odbyło się 3 maja 1986 roku w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Biskup ordynariusz A.Nossol poświęcił trzy dzwony: najwększy z nich nazywa się Regina coeli-laetare, co znaczy Królowo nieba wesel się, średni to Santa Anna ora pro nobis, co tłumaczymy Święta Anno, módl się za nami. Trzeci z dzwonów, a zarazem najmniejszy z nich nazywa się Sancte Michael defende nos in proelis, co znaczy Święty Michale, broń nas od złego.

 

 W czasie trwania budowy, ksiądz proboszcz wielokrotnie konsultował z parafianami pojawiającą się coraz częściej kwestię tytułu dla budującego się kościoła. Propozycji było wiele, ale od niepamiętnych czasów, gdy w Choruli wybudowano kapliczkę, była ona poświęcona Trójcy Przenajświętszej. Postanowiono więc, że nowy kościół będzie również nosił tytuł Trójcy Przenajświętszej i ustalono zgodnie z biskupem ordynariuszem, że dniem konsekracji kościoła będzie dzień 17 listopada 1985 roku.

 

 

 

 

…opracowanie powstało na podstawie książki Pana Norberta Honka

„Chorula – dzieje od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy.”

 

 

Kościół p.w. Trójcy Świętej w Choruli

Filia parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich

Kąty Opolskie

ul. Kościelna 25

46-050 Tarnów Op.

Tel. 77/ 4643385

Proboszcz - ks. dr Krzysztof Pagór

 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

Wtorek i pierwszy piątek miesiąca: 17.30  /w okresie letnim - 18.00/

 

sobota: 17.30  /w okresie letnim - 18.00/

 

Niedziela: 9.00

 

Kancelaria parafialna: w Kątach Op.  oraz w zakrystii kościoła w Choruli - po mszach świętych.

 

Wersja XML