Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Parafia w Gogolinie

Brak opisu obrazka

  

HISTORIA KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W GOGOLINIE

 

Przez kilkaset lat społeczność Gogolina administracyjnie należała do parafii Otmęt.  Idea budowy kościoła w Gogolinie powstała na początku lat dziewięćdziesiątych  XIX wieku. Gogolin stał się wtedy dynamicznym ośrodkiem przemysłu wapienniczego. Pod patronatem otmęckiego proboszcza Księdza Schöbla i gogolińskiego lekarza, doktora Brunona Hampla rozpoczęto budowę kościoła w stylu neogotyckim. W uroczystość patrona Gogolina, świętego Urbana, 25 marca 1899 roku został poświęcony kamień węgielny świątyni. Projekt techniczny opracował architekt Kügler z Opola. 10 lipca 1901 roku ksiądz Schöbel poświęcił nowo zbudowany kościół, w tym samym dniu odprawił w nim pierwszą mszę świętą. Świątynię poświęcono  Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Parafię erygowano 20 stycznia 1903 roku, pierwszym proboszczem został ksiądz Karol Lange. Kościół konsekrował 6 czerwca 1907 roku kardynał Kopp z Wrocławia. Ołtarz główny ufundowano w 1925 roku.

 

Brak opisu obrazka

 

PROBOSZCZOWIE 

 

Ksiądz Karol Lange    29styczeń 1902 - 21 marzec 1926

Ksiądz Józef Bieniossek  24 marzec 1926 - 24 styczeń 1945  zamordowany w Gogolinie przez wojska Armii Czerwonej.

Ksiądz Stanisław Schulz  29 czerwiec 1945 - 7 marzec 1970.

Ksiądz Franciszek Wala  5 maj 1970 - 26 sierpień 1986.

 

W dniu 20 maja 1895 sprowadzono do Gogolina Siostry Boromeuszki. W 1903 roku założono Bractwo Różańca Świętego, a w 1910 roku Stowarzyszenie Świętej Rodziny. W 1915 roku rozpoczęło działalność Bractwo Serca Jezusowego, w 1929  Związek Matek chrześcijańskich, w 1947 roku powstała Sodalicja Mariańska. W latach 1993 - 1995 zbudowano kaplicę cmentarną pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego.

 

ŚWIĘTY URBAN

 

W Kościele Katolickim św. Urban jest Wspominany 25 maja. Był 17 następcą św. Piotra. Wzmiankowany jest przez Euzebiusza w jego historii oraz imię jego wymienione jest w Coemeterium Callisti, ale o jego życiu niewiele wiadomo. Urban urodził się w Rzymie, był synem Poncjana. Za pontyfikatu Urbana I panował cesarz Aleksander Sewera (222-235) i był to czas wolny od prześladowań. Według podania św. Urban wydał instrukcję, aby kler do Mszy św. używał kielicha i pateny ze złota lub srebra.

 

Brak opisu obrazka 

…jako patron Gogolina został przedstawiony zgodnie z ikonografią w stroju biskupa Rzymu trzymającego na rękach snop zboża i pastorał.

 

 

W średniowieczu był jednym z najbardziej popularnych świętych, w jego dzień błogosławiono pola. Mówi się o licznych nawróconych za jego wstawiennictwem są między nimi św. Cecylia, jej mąż Walerian i jego brat Tiburtius. Na miejscu męczeństwa św. Cecylii, na Trastevere, kazał zbudować kościół w którym spoczywają szczątki, patronki muzyki. Sam święty, działając w obronie Kościoła, wiele wycierpiał od prześladowców, szczególnie od cesarza rzymskiego Aleksandra Sewera, zginął śmiercią męczeńską 23 maja 230 r., poprzez ścięcie głowy.  

 

 

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

                          …poświęcenie Kapliczki Świętego Urbana. 

 

Oddał swoje życie za słowo Boże, które siał wśród ludzi idąc za Chrystusem.  Został pochowany Rzymie w katakumbach św. Kaliksta przy via Appia. Znaleziono tam płytę grobową z jego imieniem zapisanym greckimi literami. Święty Urban jest patronem winnic, właścicieli winnic, winnej latorośli, ogrodników, rolników, dobrych urodzajów. Jako patron Gogolina został przedstawiony zgodnie z ikonografią w stroju biskupa Rzymu trzymającego na rękach snop zboża i pastorał.

 

 

MODLITWA

 

Prosimy cię Panie, zmiłuj się nad swoimi rolnikami i wszystkimi mieszkańcami Gogolina i Gminy Gogolin i za wstawiennictwem Św. Urbana udziel nam łaski skruchy i z ojcowską dobrocią otaczaj nas swoją opieką. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

MEDAL ŚW. URBANA

 

Odznaka honorowa "Zasłużony dla miasta Gogolina" ustanowiona została w roku 1994 r. Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Gogolinie regulaminem może być nadawana osobom, które poprzez swoją działalność zawodową  i społeczną szczególnie zasłużyły się miastu, przyczyniając się do jego rozwoju, pomnożenia dorobku bądź popularyzowania osiągnięć w kraju i za granicą".

 

Brak opisu obrazka

 

 

Brak opisu obrazka             Brak opisu obrazka             Brak opisu obrazka

…obiekty sakralne w gogolińskiej parafii.

 

 

MALUTKIE ŁAGIEWNIKI W GOGOLINIE

 

Z okazji setnej rocznicy budowy kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie, jako wotum wdzięczności, urządzono kaplicę Miłosierdzia Bożego. Jest to inicjatywa parafian i Ks. Proboszcza  A. Sydora, który podjął starania o uzyskanie relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej. W marcu bieżącego roku (2007) siostra Ignacja przywiozła z klasztoru SS. Miłosierdzia z Krakowa Łagiewnik relikwiarz w którym umieszczono mały fragment kości świętej. Parafia otrzymała również certyfikat autentyczności relikwii.

 

Brak opisu obrazka

 

Kult Miłosierdzia Bożego był zawsze żywy w tradycji Kościoła, jednakże objawienia jakich doświadczyła S. Faustyna stały się nowym, ożywiającym kult impulsem. Obraz przedstawiający Chrystusa z wypływającą z serca krwią i wodą oraz Dzienniczek, w którym św. Faustyna spisała treść objawień, stały się znane na całym świecie.

Papież Jan Paweł II, wielki wyznawca kultu Bożego Miłosierdzia, w znacznym stopniu przyczynił się także do rozszerzenia tej szlachetnej idei. W 2002 roku w Krakowie – Łagiewnikach poświęcił imponujące sanktuarium pod tym wezwaniem. Mała, zabytkowa kaplica klasztoru Sióstr Miłosierdzia w której spoczywa święta Faustyna nie zapewniała już miejsca rzeszom przybywających pielgrzymek.

Gogolińska kaplica została poświęcona 15 marca 2007 roku przez Ks. Biskupa Pawła Stobrawę, nie była jednak jeszcze w pełni wyposażona. Obecnie jej wystrój jest już kompletny, na głównej ścianie zawieszono gablotę z relikwiarzem, obraz Jezu ufam Tobie oraz podobiznę św. Faustyny. Do użytku wiernych jest też egzemplarz Dzienniczka i stosowne modlitewniki.

 

 

KSIĄDZ PROBOSZCZ STANISŁAW SCHULZ

Brak opisu obrazka

Przypadająca 7 marca kolejna rocznica śmierci długoletniego gogolińskiego proboszcza stanowi okazję do przypomnienia jego sylwetki. Przez blisko ćwierć wieku ks. Stanisław Schulz pracował w Gogolinie. Równocześnie przez wiele lat był profesorem Seminarium Duchownego w Nysie i Opolu. Przez kilka lat prowadził również zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym w Gogolinie. Równocześnie sprawował szereg funkcji kościelnych bardzo aktywnie uczestnicząc w życiu religijnym diecezji. Wśród jego zainteresowań nie zabrakło też czasu na badanie przeszłości rodzinnej ziemi. Przygotował również publikacje o swoim poprzedniku księdzu Karolu Lange, która ukazała się drukiem w Wydawnictwie Św. Krzyża w Opolu.

Krótką biografię ks. Stanisława Schulza opracował ówczesny dziekan ks. Paweł Kubis z Wysokiej. Została ona zamieszczona w wiadomościach Urzędowych Diecezji Opolskiej 1975 roku. poniżej przytaczamy w całości treść artykułu ks. Pawła Kubisa.

Gdy dnia 25 lutego 1970 roku ksiądz dziekan Stanisław Schulz opuszczał swoją plebanię w Gogolinie, aby samochodem udać się do Strzelec Opolskich, nie wiedział, że już tylko w trumnie wróci do swojego mieszkania. Tuż za Gogolinem na trasie do Strzelec Opolskich, niedaleko zakładów wapiennych w Zakrzowie, na oblodzonej bardzo drodze, wyskoczył samochód z jezdni i uderzył w drzewo przydrożne. Trzeba było czym prędzej przewieźć rannego księdza Schulza do szpitala w Krapkowicach, a później do Opola. Czując się bardzo osłabiony, prosił o udzielenie Sakramentów świętych, szczególnie namaszczenia chorych, a potem zażądał powrotu do Gogolina. Przewieziono go 7 marca do domu Sióstr Boromeuszek, gdzie zmarł tegoż dnia wieczorem około godziny 23.00.

Odszedł dobrze przygotowany do wieczności, p życiu pełnym poświęcenia i służby Bogu i ludowi.

Śp. Ksiądz ST. Schulz urodził się 14. grudnia 1908 roku w Obrowcu. Do gimnazjum uczęszczał w Krapkowicach, później w Opolu. Studia uniwersyteckie ukończył we Wrocławiu, gdzie w dniu 27 stycznia 1935 roku otrzymał świecenia kapłańskie. Na stanowisku wikariusza pracował w Zabrzu, potem w Łanach Kozielskich, w samym Koźlu i znów w Zabrzu.

Po dziesięcioletniej pracy kapłańskiej został proboszczem parafii Gogolin. Miało to miejsce 16 czerwca 1945 roku. To bliskość rodzinnej wioski, a także Góra świętej Anny ciągnęła go jak magnes do Gogolina. Tu był lud, z którym czuł się mocno związany. Dla tego ludu chętnie pracował z wielkim poświęceniem, a szczególnie wśród młodzieży. Wychowywał ją już wtedy w duchu przyszłego Soboru Watykańskiego, w odnowionej liturgii. Miał w tej dziedzinie wielkie doświadczenie i wypróbowaną praktykę, będąc przez jakiś czas prefektem. Ojcem duchowym i wykładowcą liturgiki w Seminarium Duchownym w Nysie i Opolu. Swoją wiedzą teologiczną chętnie służył swoim konfratrom w dziekanacie, chętnie przyjmując zlecone referaty. Utrzymywał żywy kontakt z ludem, a szczególnie z współbraćmi w kapłaństwie. Wielu młodych księży było jego uczniami w Seminarium. Stąd też tłumaczyć można ich nadzwyczaj liczny udział w jego pogrzebie. Kościół nie mógł pomieścić księży i wiernych.

Eksportacja zwłok odbyła się w dniu 11 marca. Ks. radca Franciszek Dusza odprawił Mszę św. żałobną i wygłosił kazanie. Pogrzeb odbył się w dniu następnym. Ceremoniom pogrzebowym przewodniczył JE ks. biskup Wacław Wycisk. Podziękowaniem księdza dziekana zakończyła się uroczystość pogrzebowa zacnego kapłana.

opr. J. Sz.

Artykuł ukazał się w Panoramie Ziemi Gogolińskiej , 1995 r., nr 3, pod tytułem:

25 rocznica śmierci księdza proboszcza Stanisława Schulza.

 

KSIĄDZ DZIEKAN KAROL LANGE

W kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie znajduje się tablica o następującej treści:

 

"Ksiądz Dziekan

Karol Lange

ur. 21 II 1870

Komisarz Arcybiskupi

Proboszcz w Gogolinie

1902 - 1926

Zm.  25 I 1945

w Strzelcach Opolskich

W setną rocznicą urodzin

Parafia Gogolin"

 

Brak opisu obrazka

 

Tablica ta została wykonana w 1970 roku dzięki inicjatywie ś. p. księdza Stanisława Schulza. Przypomina ona pierwszego proboszcza Gogolina, który w 1945 roku zginął śmiercią męczeńską w Strzelcach Opolskich. Warto po latach przypomnieć sylwetkę kapłana, który uformował oblicze duchowe Gogolina.

Ksiądz Karol Lange urodził się 21 lutego 1870 roku w Wolanach, niedaleko Polanicy Zdroju w Ziemi Kłodzkiej. Ochrzczony został w kościele parafialnym w Szalejowie Górnym. Ojciec Karola - Otto Lange pochodził z Westfalii, gdzie jego rodzice posiadali stalownię. Był on agronomem i po ukończeniu studiów przybył do Wolan, gdzie został administratorem majątku rolnego. Tutaj ożenił się z córką właściciela gospodarstwa rolnego Anną Rubartsch. Było to małżeństwo mieszane, gdyż Otto Lange był wyznania ewangelickiego, zaś jego żona była katoliczką. Anna i Otto mieli 10 dzieci, z których dwójka - Karol i Ernest zostali kapłanami.

Z Wolan rodzina Lange przeniosła się do Roszkowa pod Raciborzem. Tam Otto Lange jako starszy inspektor miał nadzór nad rozległymi dobrami ziemski-mi księcia Lichnowskiego. W tym czasie Karol uczęszczał do gimnazjum w Raciborzu. Kiedy następnie cała rodzina przeniosła się do Półwsi pod Opolem, to Karol został przeniesiony do gimnazjum w Opolu. Był bardzo dobrym uczniem. Mając wiele zainteresowań dużo czytał.

Po ukończeniu gimnazjum Karol Lange podjął studia uniwersyteckie we Wrocławiu. W trakcie studiów był członkiem katolickiej organizacji studenckiej "Winfridia". W dniu 25 czerwca 1895 roku przyjął święcenia kapłańskie z rak kardynała Koppa. Prymicje odbyły się prawdopodobnie w kościele Św. Krzyża w Opolu.

Pierwszą placówką, na której w latach 1895 - 1898 pracował ks. Karol Lange był Mochów-Pauliny. Następną zaś pobliski Głogówek. Szczególną wagę przykładał ks. K. Lange do właściwego wychowania młodzieży. Troszczył się też o swe dokształcenie - przede wszystkim o opanowanie języka polskiego. W kapłaństwie wzorem był dla niego św. Franciszek.Z Głogówka ks. Karol Lange został skierowany do Gogolina. Dzień 29 stycznia 1902 roku stał się dla Gogolina dniem historycznym. W tym bowiem dniu ks. Karol Lange jako pierwszy miejscowy duszpasterz rozpoczął swoją działalność. Zamieszkał jako lokator w tzw. "starej farze". Jego skromny sprzęt wraz z książkami przewiózł z Głogówka gogoliński sołtys Krzyża. Dodać trzeba w tym miejscu, że zbudowany w latach 1899 - 1901 kościół w Gogolinie miał być początkowo pod wezwaniem św. Urbana. Później ustalono, że będzie on pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Gogolinie ks. Karol Lange z właściwym sobie -temperamentem i odwagą zabrał się do pracy, w której zawsze uwzględniał dwujęzyczność swoich parafian. Gogolin został wtedy wyłączony z parafii Otmęt a Strzebniów i Podbór z parafii w Jasionej. Z tych trzech części powstała w 1902 roku kuracja Gogolin, która w następnym roku została podniesiona do  rangi parafii.

Brak opisu obrazka

W 1904 roku ks. K. Lange założył cmentarz parafialny a w latach 1907 - 1908 zbudował plebanię wraz z salką parafialną, w której regularnie odbywały się spotkania gogolińskiej młodzieży. W miejscowej szkole podstawowej prowadził tygodniowo 12-16 lekcji religii. Ks. K. Lange zorganizował w Gogolinie katolickie zrzeszenia, m.in. Związek Św. Rodziny, Związek Św. Józefa, Kongregację Mariańską, Bractwo Czcicieli Najświętszego Serca oraz III Zakon Św. Franciszka. Zorganizował bibliotekę parafialną, która regularnie wypożyczała książki niemieckie i polskie. Organizował pomoc rzeczową i żywnościową dla swoich najbiedniejszych parafian. Dla kościoła w Gogolinie sprawił dzwony oraz nowy główny ołtarz. Z inicjatywy ks. K. Lange powstała obok szpitala w Gogolinie szkoła gospodarstwa domowego dla dziewcząt i panien. Uzyskała ona szeroki rozgłos - uczęszczały do niej uczennice nawet z Łącznika i Kędzierzyna.

Ks. Karol Lange był proboszczem w Gogolinie do 1926 roku. Następnie został przeniesiony do Strzelec Opolskich na proboszcza tamtejszej parafii i dziekana. Gdy opuszczał Gogolin to odprowadzało go bardzo dużo ludzi. Wraz z ks. K. Lange do Strzelec odszedł też nauczyciel Jakub Engelen, który pomagał księdzu w pracy z młodzieżą.

W Strzelcach Opolskich ks. K. Lange dbał o wystrój kościoła m. in. wzbogacił go nowymi bocznymi ołtarzami. Na placu obok kościoła zorganizował pomieszczenia dla katechizacji młodzieży i czytelnię. Zaprowadził msze wieczorne w niedziele i w święta żeby wszyscy mogli w nich uczestniczyć. W trakcie wojny dla Polaków przebywających na przymusowych robotach odprawiał regularnie msze święte w kościele św. Barbary. Zorganizował też pracę Caritasu w parafii i w całym dekanacie strzeleckim.

W styczniu 1945 roku do Strzelec Opolskich szybko zbliżał się front. Ks. Karol Lange apelował wówczas do swoich parafian żeby nie opuszczali miasta, ponieważ - jak powiedział - "Rosjanie to też ludzie".

Gdy w dniu 20 stycznia 1945 roku na dworcu kolejowym w Strzelcach Opolskich został ostrzelany pociąg z ludźmi, to ks. K. Lange niezwłocznie pośpieszył rannym z pomocą. Spotykanym po drodze przerażonym mieszkańcom radził; "Wzbudźcie żal doskonały". Ciężkie noce od 21 do 24 stycznia 1945 roku spędził z ludźmi, którzy szukali schronienia w kościele, w krypcie pod głównym ołtarzem.

Podtrzymywał ich na duchu i krzepił wspólną modlitwą. W krypcie tej przede wszystkim znajdowały się kobiety, które -po wejściu Rosjan - starał się ukryć przed żołnierzami. Grozili mu wówczas słowami: "Ty zginiesz". Wieczorem w dniu 24 stycznia 1945 roku przyszli żołnierze radzieccy na probostwo i kazali wszystkim zebrać się w jednym pomieszczeniu. Następnie zażądali wydania zegarków. Ponieważ znajdujący się na probostwie ludzie byli przerażeni ks. K. Lange uspokajał ich. Taka postawa kapłana zdenerwowała żołnierzy, którzy natarczywie domagali się dalszych zegarków. Ponieważ nikt z obecnych już ich nie miał zwrócili się do ks. K. Lange i do wikarego żeby oni poszli z nim. Gdy byli już na zewnątrz probostwa to wikaremu przypomniało się, że on jeszcze jeden budzik przyniesie. Pozwolono mu odejść. Ks. K. Lange zawołał za nim, żeby mu przynieść kożuch, bo było mu zimno. W międzyczasie żołnierze wraz z ks. K. Lange oddalili się. Wikary do nich już nie dołączył. W godzinach porannych 25 stycznia 1945 roku znaleziono ciało księdza Karola Lange na placu kościelnym, chociaż można też spotkać wersję, że w kościele. Wikary stwierdził wówczas, że ks. Karol Lange został zakłuty bagnetami, a wyraz jego twarzy miał świadczyć o wielkim bólu jakiego doznał w chwili śmierci. Ciało zmarłego kapłana ułożono w kościele, gdzie przez osiem dni leżał na widoku publicznym. Uczyniono tak z pełną świadomością, gdyż zauważono, że Rosjanie widząc zwłoki zaczęli omijać kościół, w którym byli ukryci ludzie.

Grób księdza Karola Lange znajduje się obok kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. W okresie powojennym w Gogolinie oraz w Strzelcach Opolskich podczas styczniowych nabożeństw przypominano sylwetkę zmarłego. W lutym 1970 roku przypadła setna rocznica urodzin ks. K. Lange. W okolicznościowych uroczystościach w Strzelcach Opolskich brała też wtedy udział delegacja z Gogolina.

Jesienią 1990 roku Rada Miejska w Strzelcach Opolskich nazwała imieniem księdza Karola Lange jedną z ulic w centrum miasta.

J. Sz.

Od autora:

Artykuł został opracowany m.in. na podstawie pisemnej relacji ks. Ernesta Lange oraz w oparciu o materiały zebrane przez ks. Stanisława Schulza - proboszcza gogolińskiego w latach 1945 - 1970.

Artykuł ukazał się  na łamach Wieści Krapkowicko- Gogolińskichmarzec 1991r., s. 4.

 

Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

47- 320 Gogolin

ul. Strzelecka 30

tel. 77/ 4666355

Proboszcz   ks. Aleksander Sydor

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

Niedziela7.00 (w jęz. niemieckim),  8.15,  9.30,  11.00,  18.00

Święta:  7.00,  8.30,  16.30,  17.30

Dni powszednie:     7.00,  18.00  /od kwietnia do września/

                                    7.00,  17.30  /od września do kwietnia/

Sobota:  17.30  Msza św. z liturgią niedzielną

Czwartek:  16.30  Msza św. dla dzieci

Piątek:  17.30 Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich

Niedziela:  17.30 Nieszpory  

Kancelaria parafialna czynna:  poniedziałek  i wtorek: 16.00- 17.00 oraz po mszach świętych

 

Wersja XML