Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kamień Śląski - więcej ...

 

Misja wsi: „Kamień Śląski mocnym fundamentem rozwoju regionalnego i religijnego”

1.     Położenie, liczba ludności

Wieś Kamień Śląski położona jest w północnej części Gminy Gogolin, niedaleko autostrady A4, drogi krajowej nr 94 Wrocław - Opole - Kraków, a także dróg wojewódzkich nr 409 Strzelce Opolskie - Prudnik oraz nr 423 Kędzierzyn Koźle – Opole. Sołectwo zajmuje powierzchnię 1 351,3 ha. Wieś Kamień Śląski jest najliczniejszą wsią w Gminie Gogolin, według stanu na dzień 31.12.2011r. liczba ludności w miejscowości wyniosła 1 348 osób.

kamien_sl_staw.jpeg
kamien1.jpeg

2. Walory krajobrazowo – przyrodnicze

Znaczną część powierzchni sołectwa zajmują użytki rolne, zdecydowaną większość z tego stanowią grunty orne. Na terenie sołectwa występuje szereg zbiorowisk roślinnych wyróżniających się wysokimi walorami przyrodniczymi, z których najcenniejsze to zbiorowiska muraw ciepłolubnych. Na terenie sołectwa przy drodze z Kamienia Śląskiego do Kamionka rośnie zabytkowy dąb szczypółkowy. Miejsca godne polecenia turystom to: odtworzone stanowisko susła moręgowanego, cmentarz choleryczny i kapliczki przydrożne. Ciekawostką dla odwiedzających są znajdujące się na terenie wsi stare kamienne mury okalające posesje. Na uwagę zasługuje znajdujący się w pobliżu miejscowości rezerwat leśny „Kamień Śląski”. Najciekawszym obiektem turystycznym wsi, mającym kolosalny wpływ na rozwój sołectwa jest odbudowany, późnobarokowy zamek, w którym znajduje się Sanktuarium Św. Jacka wraz z Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Naukowo – Badawczy ks. Sebastiana Kneippa „Sebastianeum Silesiacum”.

kamien_sl_zamek1.jpeg
kamien3.jpeg

3.   Rolnictwo i przedsiębiorczość – ważniejsze podmioty gospodarcze

Wieś pełni funkcję mieszkaniową, przemysłową, usługową i turystyczno-pielgrzymkową. Występowanie na terenie kamienia wapiennego przesądziło o rozwoju przemysłu wapienniczego. Funkcje usługowe zapewniają liczne warsztaty rzemieślnicze. Na terenie sołectwa działa część Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. z siedzibą w Tarnowie Opolskim. Ponadto znajdują się zakłady branży meblarskiej, zakłady gastronomiczne i firmy świadczące usługi dla ludności. Zarejestrowanych jest wiele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym podmioty prowadzące działalność handlową, usługi: stolarskie, wodno-kanalizacyjne, transportowe, elektryczne, gastronomiczne, remontowo-budowlane itp. Największym pracodawcą na terenie wsi jest firma Profilmat. Wieś posiada długoletnie tradycje rolnicze. Gospodarstwa rolne zajmują obszar 353 ha (użytki rolne 300 ha), a lasy i grunty leśne 447 ha.

4.  Infrastruktura wsi:

a)    społeczna

Na terenie wsi Kamień Śląski funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym, która posiada: boisko przyszkolne o nawierzchni asfaltowej, basen zewnętrzny, a także salę gimnastyczną. W sołectwie funkcjonuje ośrodek zdrowia oraz stacja „Caritas”. W 2005 r. został oddany do użytku Zespół Turystyczno – Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny „Sebastianeum Silesiacum”, którego działalność jest oparta na doświadczeniu w zakresie wodolecznictwa metodą Sebastiana Kneippa. Na terenie wsi znajduje się obiekt sportowo-rekreacyjny (z boiskami do piłki nożnej i siatkówki, kortem tenisowym, bieżnią prostą oraz zapleczem z szatniami i węzłami sanitarnymi), plac zabaw dla dzieci oraz scena, gdzie odbywają się imprezy kulturalne. Na terenie sołectwa działa biblioteka - filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie. W byłych salkach katechetycznych znajdują się: świetlica dziecięco-młodzieżowa, siłownia i sala spotkań wiejskich.

Kamień Śl.1.jpeg

IMG_7268.jpeg

IMG_8196.jpeg

5.jpeg

b)   techniczna

Kamień Śląski jest sołectwem, w którym woda konsumpcyjna dostarczana do domów pochodzi z ujęć podziemnych. Wieś posiada zbiorczy system zaopatrzenia w wodę, ujęcie wyposażone jest w automatyczną Stację Uzdatniania Wody. Obszar wsi odwadniany jest dzięki systemowi rowów melioracyjnych. Sołectwo posiada system kanalizacji sanitarnej, ścieki odprowadzane są do oczyszczalni w Choruli, prowadzona jest także selektywna zbiórka odpadów nadających się do recyklingu. Na terenie wsi występują drogi zaliczane do kategorii dróg powiatowych i gminnych. Wieś posiada sieć telekomunikacyjną, ponadto objęta jest zasięgiem telefonii komórkowej. Przez teren sołectwa przebiega gazociąg doprowadzający gaz koksowniczy do Śląskich Zakładów Przemysłu Wapienniczego Lhoist Opolwap S.A. w Tarnowie Opolskim. Na terenie sołectwa znajduje się system średnich napięć – 7 stacji transformatorowych. Oświetlenie dróg wykonane jest jako mieszane (żarowe, rtęciowe), instalowane głównie na słupach z siecią niskiego napięcia. W miejscowości funkcjonują trzy sklepy spożywcze.

3.  Organizacje pozarządowe funkcjonujące w sołectwie

Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego

Ochotnicza Straż Pożarna - (w pracach OSP aktywnie uczestniczy również społeczność z sołectwa Kamionek)

Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne „Kamyki”

osp kamien.jpeg 

4.   Odnowa wsi w sołectwie

W 1999 r. sołectwo Kamień Śląski jako pierwsze w gminie Gogolin przystąpiło do programu Odnowa Wsi w województwie opolskim. Od 1994 r. miejscowość zaczęła się pozytywnie zmieniać. Zakończono wówczas odbudowę miejscowego pałacu - miejsca urodzenia św. Jacka. Kolejnym punktem zwrotnym było uruchomionie w 2005 r. Zespołu Turystyczno –Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego „Sebastianem Silesacum”. Mieszkańcy wsi i władze gminne włożyli wiele wysiłku aby zmienić wizerunek miejscowości. Przeprowadzili m.in. prace remontowe i adaptacyjne w budynku byłego wodociągu, z przeznaczeniem na izbę tradycji. W 1999 r. Kamień Śląski odniósł pierwszy duży sukces, zajmując w konkursie „Najpiękniejsza Wieś Opolska 99” drugie miejsce, w 2000 r. sołectwo otrzymuje wyróżnienie w europejskiej edycji konkursu Odnowy Wsi, a 2004 r. zostaje przyznana sołectwu pierwsza nagroda w konkursie - Piękna Wieś Opolska. W 2003 r. powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego. W tym samym roku mieszkańcy zagospodarowali skwer w ramach dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, rok później zagospodarowano teren wokół stawu. Zieleń wokół stawu i zagospodarowanie placu zaprojektowali studenci architektury krajobrazu Akademii Rolniczej w Wrocławiu w ramach nagrody przyznanej za zajęcie I miejsca w konkursie Piękna Wieś Opolska. W 2004 r. obchodzono jubileusz 900–lecia powstania Kamienia Śląskiego. W 2007 r. odbył się VI Europejski Kongres Odnowy Wsi. Było to największe wydarzenie i wielki sukces – po raz pierwszy Kongres odbył się w miejscowości, która jest sołectwem. Kamień Śląski jest przykładem bardzo dobrej współpracy rady sołeckiej, mieszkańców, władz Kurii Diecezjalnej w Opolu i Gminy Gogolin. Kamień Śląski stał się jedną z najbardziej atrakcyjnych miejscowości województwa opolskiego, co bezpośrednio przekłada się na liczbę odwiedzających ją turystów i pielgrzymów.

kongres2.jpeg 

IMG_8741.jpeg

5. Parafia

Kościół pod wezwaniem św. Jacka wybudowano w latach 1603-1632. Pierwotnie jego patronem był św. Urban, dopiero od końca XVIw. patronem jest św. Jacek. Wewnątrz świątyni znajdują się ołtarze: główny z obrazem św. Jacka i boczne: Najświętszej Marii Panny Różańcowej, św. Rodzinny i Serca Pana Jezusa. Modlących się oświetla światło przechodzące przez misterne witraże przedstawiające błogosławionych Czesława i Bronisławę. W Kamieniu Śl. urodzili się św. Jacek Odrowąż, bł. Bronisława i bł. Czesław. Proboszczem parafii jest ks. Arnold Nowak.

Kamień Śląski Kościół pod wezwaniem św. Jacka.jpeg

6.  Imprezy kulturalne

Oferta kulturalna, kierowana do mieszkańców jest bardzo szeroka, począwszy od spotkań i imprez dla dzieci poprzez spotkania ludzi starszych do festynów i imprez kulturalnych, na które przyjeżdżają nie tyko mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale także goście z kraju i z zagranicy. Mieszkańcy wsi są organizatorami bądź współorganizatorami różnych imprez kulturalnych takich jak: spotkanie sylwestrowe na wolnym powietrzu, Wodzenie Niedźwiedzia, Gaik, Jarmark Odpustowy u Świętego Jacka, spotkanie mężczyzn „Józefek”, spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka, festyny, obchody dnia Świętego Marcina, Mikołaj, spotkania wigilijne dla osób starszych i samotnych. Liczne rzesze pielgrzymów przyciągają uroczystości odpustowe związane z dorocznym odpustem Św. Jacka. 

kamien2.jpeg 

7.  Gastronomia i hotele

Restauracja i pensjonat „Ewa” www.uewy.pl

Restauracja „Kamieniec” www.restauracja-kamieniec.pl

Hotel Aviator http://opole.airport.aero/

Sanktuarium Św. Jacka - Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego UO  www.kamien.biz

„Sebastianeum Silesiacum” Zespół Turystyczno – Rekreacyjno – Wypoczynkowy www.sebastianeum.pl

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.kamienslaski.pl

Wersja XML