Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakrzów - więcej ...

 

Wizja wsi:  „Za górami, za krzakami, Park i zamek z legendami.  Wioska czysta i bezpieczna, A tradycja jest tu wieczna”   

1. Położenie i liczba ludności

Zakrzów to sołectwo położone na terenie gminy Gogolin, leżące w obrębie Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny. Według stanu na dzień 31.12.2011 r. w miejscowości zameldowanych jest 455 mieszkańców.

2.   Walory krajobrazowo – przyrodnicze

Nazwa wioski Zakrzów pochodzi od zwrotu „osada za krzem”. Na terenie Zakrzowa znajduje się sporo śladów po przedwojennych właścicielach. Zachował się między innymi niewielki pałacyk - siedziba rodu Madelungi, właścicieli okolicznych dóbr ziemskich. Obiekt jest położony w parku, pełnym rzadkich okazów drzew i krzewów. W dawnych czasach zachwycał swym pięknem i był dumą wioski.

„Zakrzowska Szpica” jest to wzniesienie z kamienia wapiennego należące do masywu Góra Świętej Anny, jego wysokość wynosi 256 m. n.p.m. Podobno na „Szpicy” istniała również budowla z XI w., która była warownią słowiańską. Z warownią są związane liczne podania i legendy. Obok góry wiedzie trakt leśny, wiodący do Kamionka. Zakrzów leży na terenie podmokłym – znajdują się tam dwa duże stawy.

3.   Przedsiębiorczość – ważniejsze podmioty gospodarcze

1. W październiku 2011 r. odbyło się uroczyste przekazanie do użytku Hotelu „Lucja”, położonego na terenie byłej posiadłości rodziny Madelung przejętej w 2003 r. przez Siegmunda Dransfelda. Hotel Lucja ulokowany jest w odremontowanych pomieszczeniach dawnego pałacu, w malowniczej scenerii wiejskiego stawu i ruin XIV wiecznego zamku.

2. AGRARIA CLAUDII Spółka z o. o. – gospodarstwo rolne.

 Brak opisu obrazka 

4.   Infrastruktura wsi:

a)    społeczna

Na terenie Zakrzowa działa filia Publicznej Szkoły Podstawowej i przedszkole; znajduje się tu boisko, plac zabaw dla dzieci, sklep i remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Obecnie na terenie wsi prężnie działa grupa aerobikowa, młodzieżowy zespół taneczny „Krzyk” oraz szkółka piłkarska.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

b)    techniczna  

Sołectwo Zakrzów posiada oświetlenie, sieć telefoniczną, stacjonarną i komórkową. Mieszkańcy mają dostęp do Internetu. Na terenie wsi funkcjonuje jeden sklep spożywczy.

5.    Organizacje pozarządowe funkcjonujące w sołectwie

StowarzyszeniaKraina Białej Damy” Zakrzów – Dąbrówka.

Ochotnicza Straż Pożarna Zakrzów – (w pracach OSP aktywnie uczestniczy również społeczność sołectwa Dąbrówka)

Brak opisu obrazka

6.    Odnowa wsi w sołectwie

W 2006 r. Sołectwo Zakrzów przystąpiło do programu Odnowa Wsi w województwie opolskim. W 2008 r. wieś złożyła wniosek na realizację projektu „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego”. Obiekt powstał w 2010 r. Ogólnodostępny obiekt daje możliwość poprawy sprawności fizycznej i rekreacji, umożliwia organizację imprez sportowo - kulturalnych oraz wspólnych spotkań na wolnym powietrzu integrujących mieszkańców. W trakcie prac budowlanych mieszkańcy, w miarę możliwości i posiadanych środków brali czynny udział w powstaniu inwestycji. W 2010 r. zawiązano (wspólnie dla Zakrzowa i Dąbrówki) Stowarzyszenie „Kraina Białej Damy.

Brak opisu obrazka

7.   Parafia

Zakrzów należy do parafii Św. Marii Magdaleny w pobliskiej miejscowości Jasiona, gdzie proboszczem parafii jest ks. Franciszek Augustyniok. Wioska posiada kaplicę św. Jacka w centrum wsi.

Brak opisu obrazka

8.   Imprezy kulturalne

Sołectwo organizuje imprezy kulturalne, których celem jest umacnianie lokalnych tradycji:

Tradycją jest także organizowanie corocznych imprez okolicznościowych: Dzień Matki, Dzień Babci, Wigilia dla samotnych, zabawy taneczne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień świętego Józefa, Andrzejki, śmigus dyngus.

Brak opisu obrazka

10.  Gastronomia i noclegi.

Hotel Pałac Lucja,AGRARIA CLAUDII Spółka z o.o. www.palaclucja.pl

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.zakrzow.com.pl

Wersja XML