Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gogolin - Karłubiec - więcej ...

 Wizja dzielnicy: „Gogolin – Karłubiec to miejsce żyjącej tradycji i spotkań”

 

1.     Położenie, liczba ludności

Dzielnica Gogolin – Karłubiec posiada bardzo korzystne położenie - zjazd i wjazd na autostradę A4 łączącą Wrocław z Krakowem. W 1958 r. wieś została połączona z Gogolinem, a gdy Gogolin uzyskał prawa miejskie w roku 1967, Karłubiec stał się jego dzielnicą. Liczba mieszkańców dzielnicy się zwiększa, na dzień 31.12.2011 r. dzielnicę zamieszkuje 1453 osób.

Brak opisu obrazka

2.     Walory krajobrazowo – przyrodnicze

Dzielnica jest położona pomiędzy autostradą a obszarem pól i lasów. Karłubiec dzieli droga wojewódzka na południową i północną część. Centrum dzielnicy stanowi ulica Kamienna, dawniej główna ulica wsi, po obu jej stronach znajdują się domy i zabudowania gospodarcze miejscowych rolników.

3.     Przedsiębiorczość – ważniejsze podmioty gospodarcze

Na terenie dzielnicy znajduje się szereg zakładów usługowych,market spożywczy TomiMarkt i dobrze prosperujące piekarnie. Funkcjonuje firma Sentrex Sp. z o.o., specjalizująca się głównie w wykonywaniu nadruku na opakowaniach papierowych.

4Infrastruktura wsi:

a)    społeczna

Na terenie dzielnicy znajduje się Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 do której uczęszczają dzieci z Karłubca i z Obrowca, Zakrzowa i częściowo z Gogolina. W budynku szkoły znajduje się przedszkole, a obok szkoły jest mały plac zabaw dla przedszkolaków. W 2007 r. została oddana do użytku nowoczesna hala sportowa.

Brak opisu obrazka 

b)    techniczna

W dzielnicy krzyżują się dwie drogi wojewódzkie 409 i 423. Dla poprawy bezpieczeństwa zostało wybudowane rondo prowadzące w kierunku autostrady, Opola i Krapkowic. Dzielnica posiada sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telekomunikacyjną, a także łącze internetowe.

5.     Organizacje pozarządowe funkcjonujące w dzielnicy

Stowarzyszenie „Nasz Karłubiec” – prezes Robert Smiatek

Polski Związek Hodowców Gołębi Oddział Krapkowice Sekcja 1 Gogolin – prezes Bernard Frank.

6.     Parafia

W 1987 r. wybudowano świątynię pod wezwaniem św. Anny i św. Joachima, a rok później erygowano parafię w Gogolinie - Karłubcu, której proboszczem jest ks. Stanisław Kołodziej. Tuż obok kościoła znajduje się cmentarz parafialny. Na terenach łąkowych znajduje się zabytkowa kapliczka maryjna „Na Bagnie” z cudownym źródełkiem.

Brak opisu obrazka

8.     Imprezy kulturalne

Dzielnica posiada bogatą ofertę przedsięwzięć kulturalnych:

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Więcej informacji na stronie internetowej www.karlubiec.pl

Wersja XML