Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie członków Gminnej Rady Seniorów

24 czerwca w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyło się szkolenie, w którym udział wzięli członkowie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie.  W ślad za podjęta uchwałą dotyczącej utworzenia Gminnego Punktu Doradztwa dla Seniorów, członkowie rady poznawali niełatwe tajniki komunikacji międzyludzkiej. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Olczyk, która szkolenie przygotowała i prowadziła, wprowadziła ich w tajniki pracy wyczuliła i uświadomiła z jakimi sytuacjami mogą się spotkać. Zapewniła wszystkich uczestników szkolenia, że mogą oni liczyć w każdej chwili na wsparcie specjalistów począwszy od pracowników socjalnych.

 

 

Bardzo często ludzie w podeszłym wieku są osamotnieni, czują się bezradni lub po prostu wstydzą się rozmawiać o swoich problemach. Nie ulega wątpliwości, że taki człowiek chętniej otworzy się przed swoim rówieśnikiem, nierzadko kolegą. Stąd pomysł na utworzenie miejsca do którego każdy senior będzie mógł przyjść, zadzwonić, porozmawiać i uzyskać pomoc. Wolontariusze  będą przyjmować zgłoszenia, pośredniczyć i nadawać im odpowiedni kierunek rozpatrzenia, poprzez delegowanie do odpowiednich osób, służb czy jednostek, celem ich załatwienia. Działalność takiego punktu, pozwoli także lepiej zorientować się i zdiagnozować potrzeby ludzi starszych, co z pewnością ułatwi opracowanie tworzącej się Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin.

Zgodnie z ustaleniami punkt swoją siedzibę będzie miał w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie przy ul: Strzeleckiej 20. Z pierwszych porad seniorzy będą mogli skorzystać już 7 lipca w godzinach od 15:00 do 16:30. W tym dniu dyżurować będzie przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Jan Nadbrzeżny. Biorąc pod uwagę fakt iż jest to program pilotażowy, początkowo konsultacje będą się odbywać we wtorki co dwa tygodnie. Jednak jak zgodnie zaznaczyli członkowie rady, gdy zajdzie potrzeba a powstała inicjatywa spotka się z aprobatą mieszkańców są gotowi aby spotkania odbywały się częściej tak, aby w pełni zaspokoić potrzeby mieszkańców. Podczas wspomnianego wcześniej szkolenia nasi wolontariusze: stwierdzili, że „Najpierw trzeba spróbować bo możliwość niesienia pomocy, wdzięczność drugiej osoby dodaje skrzydeł i jest motorem napędowym do dalszych działań”.

Wersja XML