Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odrowąż - więcej ...

 

Wizja wsi:  „Wieś zadbana, która kultywuje tradycje praojców”

1.   Położenie i liczba ludności

Odrowąż - wieś należąca do gminy Gogolin,  położona przy drodze wojewódzkiej Krapkowice - Opole. Do 1817 r. wioska należała do powiatu opolskiego potem do strzeleckiego, a od 1956 r. z przerwą do powiatu krapkowickiego. Na dzień 31.12.2011 r. liczba ludności w sołectwie wynosi 535 mieszkańców.

Brak opisu obrazka 

2.   Walory krajobrazowo – przyrodnicze

Odrowąż leży nad brzegiem Odry w sąsiedztwie dobrze zagospodarowanego kompleksu leśnego, w którym znajdują się liczne gatunki flory pod ochroną np: dęby szypułkowe, pierwiosnki, kaczeńce, przebiśniegi i zimowity jesienne.

3.   Rolnictwo i przedsiębiorczość – ważniejsze podmioty gospodarcze

Do 1945 r. w Odrowążu znajdowała się stocznia rzeczna należąca do rodziny Gabor - obecnie w miejscu tym funkcjonuje firma Gniotpol Sp. z o.o., zajmująca się głównie produkcją przyczep i zabudów do samochodów użytkowych. Przed 1945 r. życie i byt wielu mieszkańców był związany z rzeką. Prawie w każdej rodzinie byli, tak zwani „łodziarze”, czyli właściciele barek, przewożący węgiel, cement lub zboże do Wrocławia, Berlina, a nawet Hamburga. Mieszkańcy byli również tzw. „mataczkorzami”, pływali i przewozili towary rzeką na tzw. „mataczkach” czyli drewnianych tratwach. Obecnie na terenie wioski działa szereg podmiotów usługowych, gospodarstwo agroturystyczne oraz firma KABUS Sp. z o.o. specjalizująca się w galanterii drewnianej.

4.   Infrastruktura wsi:

Sołectwo Odrowąż ma do dyspozycji budynek OSP z świetlicą wiejską, boisko sportowe oraz plac zabaw dla dzieci. Przez wieś przebiegają drogi gminne i powiatowe, częściowo oświetlone. Od 1991 r. miejscowość posiada wodociąg, sieć energetyczną i telekomunikacyjną.

Brak opisu obrazka

5.   Organizacje pozarządowe funkcjonujące w sołectwie

Stowarzyszenie Wsi Odrowąż

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. www.osp.odrowaz.pl(w pracach OSP aktywnie uczestniczy również społeczność z sołectwa Chorula i Malnia)

 Brak opisu obrazka 

6.    Odnowa wsi w sołectwie

W 2004 r. Sołectwo Odrowąż przystąpiło do programu Odnowa Wsi w województwie opolskim. Przy współudziale gminy, w 2009 r. w  w budynku OSP (w świetlicy młodzieżowej) w ramach projektu „Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich powstała multimedialna sala komputerowa z  dostępem do Internetu, w tym pięć stanowisk komputerowych. Stanowiska służą mieszkańcom w celach edukacyjnych, dostęp do Internetu pomaga również w poszukiwaniu pracy. Sołectwo złożyło wniosek o dofinansowanie zadania „Rozbudowa i doposażenie placu zabaw i placu spotkań wiejskich w Odrowążu”. Realizacja zadania pozwoliła na powiększenie placu zabaw i placu spotkań wiejskich, przygotowanie i budowę boiska do plażowej piłki siatkowej, wyposażenie placu zabaw i placu spotkań wiejskich oraz wykonanie robót wykończeniowych. Tak rozbudowany i doposażony plac zabaw i plac spotkań wiejskich umożliwi mieszkańcom wsi jak i przyjezdnym realizację przedsięwzięć o charakterze integracyjnym i przedsięwzięć związanych z pielęgnowaniem lokalnych tradycji i obyczajów, co wpływa na wszechstronny i zrównoważony rozwój społeczny i kulturalny wsi.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

7.     Parafia

Sołectwo Odrowąż obecnie należy do parafii w Malni, gdzie proboszczem parafii jest ks. Hubert Sklorz. Patronem wsi jest święty Urban ( patron winnic, właścicieli winnic, winnej latorośli, ogrodników, rolników, dobrych urodzajów, pól i zasiewów). Pod jego wezwaniem jest kapliczka z 1841 r. usytuowana w centrum wsi. Naprzeciw kapliczki znajduje się pomnik poświęcony mieszkańcom Odrowąża, którzy zginęli w czasie obu wojen światowych. Na terenie wioski znajdują się dwa zabytkowe krzyże przydrożne oraz dwie kapliczki.

 Brak opisu obrazka
 Brak opisu obrazka

8.    Imprezy kulturalne

Sołectwo Odrowąż co roku organizuje następujące imprezy kulturalne:

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

10.     Gastronomia i noclegi

Gospodarstwo Agroturystyczne „U Edyty” tel. +48 77/ 467 71 69

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.odrowaz.pl

Wersja XML