Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Górażdże - więcej ...

 Wizja wsi: "Wieś przemysłowa z bogatą historią i tradycjami przyjazna mieszkańcom" 

1.   Położenie, liczba ludności

Wieś Górażdże do 1818 r. należała do powiatu opolskiego, potem znalazła się w granicach administracyjnych powiatu strzeleckiego, a od 1956 r. należy do powiatu krapkowickiego. Według statystyk na dzień 31.12.2011 r. teren sołectwa zamieszkuje 874 osoby.

gorazdze2.jpeg

2.   Przedsiębiorczość – ważniejsze podmioty gospodarcze

Górażdże swój dynamiczny rozwój zawdzięcza bogatym złożom kamienia wapiennego. Najstarszy zachowany dotąd piec wapienniczy zbudowano tutaj prawdopodobnie w 1823 r. Rozwijający się szybko przemysł wapienniczy zapewnił i zapewnia nadal źródło utrzymania mieszkańców Górażdży i okolicznych miejscowości. Wapno z Górażdży cieszy się bardzo dobrą renomą wśród odbiorców na całym świecie. Po zbudowaniu w latach 1973-1977  cementowni w Choruli połączono ją z Zakładami Wapienniczymi w Górażdżach. W sołectwie możemy podziwiać dwa piece szybowe do wypalania wapna z 1823 r.. Współczesną „perełką” wsi jest wielofunkcyjne, doskonale wyposażone pod każdym względem Centrum Konferencyjne Górażdże Cement SA. W Górażdżach działa również Zakład Hydratyzacji Wapna firmy Lhoist wraz z podmiotami kooperującymi.

gorazdzecentrum.jpeg

3.   Infrastruktura wsi:

a)    społeczna

·         Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza,

·         przedszkole,

·         kościół z salką parafialną,

·         remiza strażacka ze świetlicą,

·         stadion sportowy,

·         świetlica - miejsce spotkań mieszkańców wsi,

·         Koło DFK (Mniejszość Niemiecka),

·         Orkiestra Dęta Górażdże Cement SA,

·         biblioteka - filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie,

·         plac spotkań wiejskich wraz z siłownią na wolnym powietrzu

Orkiestra_gorazdze_1.jpeg

gorazdze.jpeg
 Górażdże Przedszkole01.jpeg 

27.01.jpeg 

b)    techniczna

·         radiowa sieć internetowa

·         dobre oświetlenie wsi,

·         dobrze rozwinięty system komunikacji drogowej,

·         dobra łączność telefoniczna,

·         przystanek kolejowy,

·         dwa sklepy spożywcze.

 

4.  Organizacje pozarządowe funkcjonujące w sołectwie

Ochotnicza Straż Pożarna Górażdże - prezes Zarządu Piotr Harmansa

Klub Sportowy Górażdże – prezes Bernard Kubiczek

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Górażdże (statut Organizacji Pożytku Publicznego) –
prezes Leokadia Okos.

Górażdże OSP01.jpeg  

5.  Odnowa wsi w sołectwie

W 2005 r. Sołectwo Górażdże przystąpiło do programu Odnowa Wsi w województwie opolskim. W kwietniu 2002 r. w Górażdżach odbył się I Polski Kongres Odnowy Wsi. W 2008 r. zawiązało się Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Górażdże, którego głównym celem jest prowadzenie szkoły stowarzyszeniowej. Sołectwo organizuje dla mieszkańców festyny, jeden z nich odbył się pod hasłem "Odkrywajmy Nasze Dziedzictwo", którego ideą było zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego. Organizacja festynów w znacznym stopniu pobudziła społeczność w kierunku integracji lokalnej i rozwinęła ducha przedsiębiorczości, zachęciła do gromadzenia wiedzy o regionalnych produktach, tradycjach, itp.

 IMG_278601.jpeg

Dokument2.jpeg

Dokument3.jpeg

6.   Radni Rady Miejskiej i władze sołeckie

Radny - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Klama

SołtysRafał Kubiczek

Członkowie Rady Sołeckiej:

Anna Przywara

Elżbieta Nowak

Marcin Ledwig

Gurgul Janusz

Jan Morawiec

Andrzej Doleżych

Piotr Wojtala

 

7.   Parafia

W latach 1984-1989 zbudowano kościół pod wezwaniem Błogosławionego Czesława (położony w centrum wsi). Proboszczem parafii jest ks. Kazimierz Balak. Na uwagę zasługuje kaplica -dzwonnica, która dziś zaliczana już jest do obiektów zabytkowych z początku XX w. To ona stanowiła namiastkę kościoła, wokół którego gromadzili się wierni z Górażdży na nabożeństwa majowe i różańcowe w październiku.

 gorazdze_church.jpeg

8.    Imprezy kulturalne

Sołectwo posiada bogaty kalendarz imprez kulturalnych i okolicznościowych:

·         Wodzenie Niedźwiedzia,

·         skubania pierza,

·         Żniwniok,

·         Polterabend,

·         palenie żuru (środa przed Wielkanocą),

·         Konkurs „śląskie beranie”,

·         Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka,

·         Wigilia dla samotnych,

·         zabawy taneczne,

·         Mikołajki,

·         Babski Comber,

·         Dzień św. Józefa,

·         Andrzejki,

·         śmigus dyngus.

 Dokument5.jpeg

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.gorazdze.com

 

Wersja XML